Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1055 - Siggbo handelsområde

DP 1055 - Siggbo handelsområde

Planens syfte: Planens syfte är att skapa förutsättningar för en utvidgning av Tierps köping genom att möjliggöra för ett handelsområde i direkt anslutning till den planerade stadsdelen Siggbo.

Planens huvuddrag: Planen är en del av den nya stadsdelen Siggbo, i Tierps sydvästra del. DP 1055 möjliggör för byggnation av ett handelsområde på vad som idag är åkermark.

Status: Planen har vunnit laga kraft.