Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1057 - Kronhjortsvägen

Planens syfte: att möjliggöra för bostäder genom förtätning, i Tierps köping

Planens huvuddrag: ett område tidigare planlagt som allmän platsmark (natur) föreslås istället regleras för bostäder med en taknockshöjd av 7 meter.

Status: Planen har vunnit laga kraft

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Dp 1057 Kronhjortsvägen - underrättelse om antagande.pdf Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster. 403 kB 2017-06-12 10.42
2. Dp 1057 Kronhjortsvägen - antagandekarta.pdf Pdf, 719 kB, öppnas i nytt fönster. 719 kB 2017-06-12 10.42
3. Dp 1057 Kronhjortsvägen - planbeskrivning antagande.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-06-12 10.42
4. Dp 1057 Kronhjortsvägen - Granskningsutlåtande II inkl yttranden.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2017-06-12 10.42
5. Dp 1057 Kronhjortsvägen - Granskningsutlåtande inkl yttranden.pdf Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster. 12 MB 2017-06-12 10.42
6. Dp 1057 Kronhjortsvägen - Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. 17 MB 2017-06-12 10.42
7. Dp 1057 Kronhjortsvägen - Fastighetsförteckning.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-06-12 10.42
8. Dp 1057 Kronhjortsvägen - Barnchecklista.pdf Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster. 103 kB 2017-06-12 10.42
9.1Protokoll USB 2014-10-07.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2017-06-12 10.42
9.2 Protokoll USB 2015-12-16 § 171.pdf Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster. 595 kB 2017-06-12 10.42
9.3 Protokoll USB 2016-04-05 §44.pdf Pdf, 617 kB, öppnas i nytt fönster. 617 kB 2017-06-12 10.42
9.4 Protokoll USB 2016-10-04 §131.pdf Pdf, 744 kB, öppnas i nytt fönster. 744 kB 2017-06-12 10.42
9.5 Protokoll KS 2017-02-14 § 9.pdf Pdf, 817 kB, öppnas i nytt fönster. 817 kB 2017-06-12 10.42
9.6 Protokoll KF 2017-02-28 §17.pdf Pdf, 695 kB, öppnas i nytt fönster. 695 kB 2017-06-12 10.42
Utredningar