Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1057 - Kronhjortsvägen

Planens syfte: att möjliggöra för bostäder genom förtätning, i Tierps köping

Planens huvuddrag: ett område tidigare planlagt som allmän platsmark (natur) föreslås istället regleras för bostäder med en taknockshöjd av 7 meter.

Status: Planen har vunnit laga kraft