Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP1058 Triangelparken

DP 1058 - Triangelparken

Planens syfte: Planen syftar till att möjliggöra för bostäder, kontor och vård.

Planens huvuddrag: Triangelparken innebär en fortsättning av bebyggelsen från Bokbindarlunden och ner mot Siggebobäcken. I planen föreslås bostadsbebyggelse i form av både flerfamiljshus och kedjehus/radhus. I områdets centrala del möjliggör planen för vård och kontor.

Status: Planen har vunnit laga kraft den 3 april 2018.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Plankarta_Triangelparken_Antagandehandling Detaljplan_A1 sv.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-03-08 10.12
2. Planbeskrivning triangelparken.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-03-08 10.12