Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP1058 Triangelparken

DP 1058 - Triangelparken

Planens syfte: Planen syftar till att möjliggöra för bostäder, kontor och vård.

Planens huvuddrag: Triangelparken innebär en fortsättning av bebyggelsen från Bokbindarlunden och ner mot Siggebobäcken. I planen föreslås bostadsbebyggelse i form av både flerfamiljshus och kedjehus/radhus. I områdets centrala del möjliggör planen för vård och kontor.

Status: Planen har vunnit laga kraft den 3 april 2018.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 1058 Triangelparken - Kungörelse vid lagakraft 2018-04-03.pdf Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster. 32 kB 2018-04-04 09.16
DP 1058 Triangelparken - Lagakraftbevis.pdf Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. 177 kB 2018-04-04 09.16
Dp 1058 Triangelparken Underrättelse om antagande.pdf Pdf, 391 kB, öppnas i nytt fönster. 391 kB 2018-03-08 10.12
Protokoll KF 180227.pdf Pdf, 808 kB, öppnas i nytt fönster. 808 kB 2018-03-08 10.12
Protokoll USB 180130.pdf Pdf, 615 kB, öppnas i nytt fönster. 615 kB 2018-03-08 10.12
1. Plankarta_Triangelparken_Antagandehandling Detaljplan_A1 sv.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-03-08 10.12
2. Planbeskrivning triangelparken.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-03-08 10.12
3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-03-08 10.12
4. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster. 15 MB 2018-03-08 10.12
5. MKB Siggbo.pdf Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster. 20 MB 2018-03-08 10.12
6.1 Teknisk PM Geoteknik_inkl_Bilagor_20170303 (1).pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-03-08 10.12
6.2 MUR_inkl_Bilagor.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2018-03-08 10.12
6.3 GEO1 _GEO7 (1).pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-03-08 10.12
7.1 Reviderande PM 1 Dagvatten Triangelparken 2017-12-14.pdf Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster. 35 kB 2018-03-08 10.12
7.2 avvattningsplan_171213.JPG Jpg, 164 kB, öppnas i nytt fönster. 164 kB 2018-03-08 10.12
8. PM_Dagvatten_Triangelparken_rev20171025.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-03-08 10.12
9. PM Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2018-03-08 10.12
10. NVI_Siggebobäcken_170203.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-03-08 10.12
11.1 PM VA-försörjning Triangelparken reviderad 2017-12-14.pdf Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster. 163 kB 2018-03-08 10.12
11.2 R51.0 - 01granskning.pdf Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster. 312 kB 2018-03-08 10.12
11.3 R51.0 - 02granskning.pdf Pdf, 316 kB, öppnas i nytt fönster. 316 kB 2018-03-08 10.12
11.4 R51.0 -03granskning.pdf Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. 255 kB 2018-03-08 10.12
12. PM VA-försörjning Siggbo Triangelparken - 2017-10-24.docx.pdf Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster. 608 kB 2018-03-08 10.12
13. Boplatslämningar Siggebobäck 2017.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2020-03-09 14.26
14. Riskanalys DP Triangelparken 2018-01-23.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2018-03-08 10.12
15.1 Plankarta_Siggbo_20170428.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2018-03-08 10.12
15.2 Samrådshandling_Planbekrivning_Siggbo_20170428.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2018-03-08 10.12