Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1061 - Strömsbergs bruk

Planens syfte: att pröva behovet av krav på marklov för trädfällning inom DP 172.

Planens huvuddrag: I detaljplanen DP172 från 1996 återfinns en bestämmelse om krav på marklov för trädfällning. I samråd med kommunekolog och bygglovshandläggare har bedömningen gjorts att denna bestämmelse inte är nödvändig eller uppfyller något syfte. Bestämmelsen utgör vidare en olägenhet för de boende, markägande och förvaltande inom området som måste ansöka om lovet samt för kommunen som måste handlägga det. Med detta föreslås en ändring av detaljplanen, med syfte att ta bort bestämmelsen om marklov för trädfällning inom planområdet.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. DP 1061 Strömsbergs bruk - Underrättelse om antagande 2017-10-26.pdf Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster. 146 kB 2017-10-26 15.41
2. DP 1061 Strömsbergs bruk - Antagandekarta 2017-09-22.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-10-26 15.41
3. DP 1061 Strömsbergsbruk - Planbeskrivning - Antagande - 2017-09-22.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-10-26 15.41
4. DP 1061 Strömsbergs bruk - Granskningsutlåtande 2017-09-22.pdf Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster. 81 kB 2017-10-26 15.41
5. DP 1061 Strömsbergs bruk - Samrådsredogörelse 2017-06-01.pdf Pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster. 327 kB 2017-10-26 15.41
6. DP 1061 Strömsbergs bruk - Kulturhistorisk bedömning 2016-11-28.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-10-26 15.41
7. DP 1061 Strömsbergs bruk - Behovsbedömning 2016-12-07.pdf Pdf, 423 kB, öppnas i nytt fönster. 423 kB 2017-10-26 15.41
8. DP 1061 Strömsbergs bruk - Sammanträdesprotokoll 2017-10-17 §124.pdf Pdf, 926 kB, öppnas i nytt fönster. 926 kB 2017-10-27 09.37
9. DP 1061 Strömsbergs bruk -Sammanträdesprotokoll USB 2017-06-30 §24.pdf Pdf, 544 kB, öppnas i nytt fönster. 544 kB 2017-10-26 15.41
10. DP 1061 Strömsbergs bruk -Sammanträdesprotokoll USB 2017-03-07 §29.pdf Pdf, 636 kB, öppnas i nytt fönster. 636 kB 2017-10-26 15.41
11. DP 1061 Strömsbergs bruk - Sammanträdesprotokoll USB 2016-03-08 §25.pdf Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster. 308 kB 2017-10-26 15.41