Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1064 - Vallskoga förskola

Planens syfte:

Syftet med planen är att möjliggöra för en förskola med upp till sex avdelningar.

Planens huvuddrag:

En förskola finns idag på platsen. Den begränsning av byggrätten i gällande plan samt fastighetens storlek är ett hindet för utökningen av förskoleverksamheten. I planarbetet avses därför att pröva möjligheten att utöka byggrätten, samt att utöka området reglerat som "skola" mot nordost från nuvarande förskola, för att skapa utrymme för utemiljöer av erforderlig storlek.

Status: Planen har vunnit laga kraft

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. DP 1064 - Vallskoga förskola - Underrättelse om antagande - 2017-10-26.pdf Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster. 110 kB 2017-10-27 09.21
2. DP 1064 Vallskoga förskola - Antagandekarta - 2017-09-22.pdf Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster. 248 kB 2017-10-27 09.21
3. DP 1064 Vallskoga förskola - Planbeskrivning - Antagande - 2017-09-22.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-10-27 09.21
4. DP 1064 - Vallskoga förskola - Granskningsutlåtande - 2017-09-22.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2017-10-27 09.21
5. DP 1064 Vallskoga förskola - Samrådsredogörelse 2017-05-29.pdf Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster. 252 kB 2017-10-27 09.21
6. DP 1064 Vallskoga förskola - Behovsbedömning och checklista 2017-01-19.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-10-27 09.21
7. DP 1064 Vallskoga förskola - Barnchecklista 2017-01-19.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-10-27 09.21
8. DP 1064 Vallskoga förskola - Dagvattenutredning - 2017-02-24.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-10-27 09.21
9. DP 1064 Vallskoga förskola - Geoteknisk utredning - 1994-02-01.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2017-10-27 09.21
10. DP 1064 Vallskoga förskola - Sammanträdesprotokoll 2017-10-17 §125.pdf Pdf, 491 kB, öppnas i nytt fönster. 491 kB 2017-10-27 09.21
11. DP 1064 Vallskoga förskola - Sammanträdesprotokoll 2017-10-03 §133.pdf Pdf, 511 kB, öppnas i nytt fönster. 511 kB 2017-10-27 09.21
12. DP 1064 Vallskoga förskola - Sammanträdesprotokoll 2017-04-05 §50.pdf Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster. 349 kB 2017-10-27 09.21
13. DP 1064 Vallskoga förskola - Sammanträdesprotokoll 2016-11-15 §153.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-10-27 09.21