Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1064 - Vallskoga förskola

Planens syfte:

Syftet med planen är att möjliggöra för en förskola med upp till sex avdelningar.

Planens huvuddrag:

En förskola finns idag på platsen. Den begränsning av byggrätten i gällande plan samt fastighetens storlek är ett hindet för utökningen av förskoleverksamheten. I planarbetet avses därför att pröva möjligheten att utöka byggrätten, samt att utöka området reglerat som "skola" mot nordost från nuvarande förskola, för att skapa utrymme för utemiljöer av erforderlig storlek.

Status: Planen har vunnit laga kraft