Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 362 - Kv Stängslan

Planens syfte: att i en planprocess se över behovet av skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser för områdets kulturhistoriska miljö

Planens huvuddrag: I Tobos nordvästra del, längs med Skolvägen finns bebyggelse som är av kulturhistoriskt intresse. Byggnaderna omnämns i Tierp tar till vara, berörs av riksintresset för kulturmiljö men saknar skydd i plan. Med bakgrund av detta inleds en planprocess för området med syftet att pröva behovet av att förse områdets bebyggelse med skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Utifrån den höga åldern på underliggande plan ses områdets markanvändning över, liksom aktualiteten på dess planbestämmelser.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-05-25.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Kungörelse om laga kraft (LK) - 2019-05-28.pdf Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. 178 kB 2019-05-28 13.08
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Lagakraftbevis (LK) - 2019-05-25.pdf Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster. 139 kB 2019-05-28 13.09
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Underrättelse om antagande (AN) - 2019-05-03.pdf Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster. 164 kB 2019-05-03 15.17
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Sändlista (AN) - 2019-05-03.pdf Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. 207 kB 2019-05-03 15.17
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen - 2019-04-24 § 76.pdf Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster. 127 kB 2019-05-03 15.17
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Sammanträdesprotokoll USB - 2019-04-09 § 45.pdf Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster. 134 kB 2019-05-03 15.18
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Plankarta - Laga kraft (LK) - 2019-05-25.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2019-05-28 13.09
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Planbeskrivning (AN) - 2019-03-22.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-05-03 15.18
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Granskningsutlåtande (GU) - 2019-03-22.pdf Pdf, 437 kB, öppnas i nytt fönster. 437 kB 2019-05-03 15.18
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Samrådsredogörelse (GR) - 2018-12-10.pdf Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster. 290 kB 2019-05-03 15.18
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Behovsbedömning inkl. checklista (BB) 2018-07-11.pdf Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. 215 kB 2019-05-03 15.18
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Barnchecklista - 2018-08-27.pdf Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster. 309 kB 2019-05-03 15.18
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Kulturhistorisk bedömning - 2015-11-17.pdf Pdf, 844 kB, öppnas i nytt fönster. 844 kB 2019-05-03 15.18