Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 362 - Kv Stängslan

Planens syfte: att i en planprocess se över behovet av skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser för områdets kulturhistoriska miljö

Planens huvuddrag: I Tobos nordvästra del, längs med Skolvägen finns bebyggelse som är av kulturhistoriskt intresse. Byggnaderna omnämns i Tierp tar till vara, berörs av riksintresset för kulturmiljö men saknar skydd i plan. Med bakgrund av detta inleds en planprocess för området med syftet att pröva behovet av att förse områdets bebyggelse med skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Utifrån den höga åldern på underliggande plan ses områdets markanvändning över, liksom aktualiteten på dess planbestämmelser.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-05-25.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Plankarta - Laga kraft (LK) - 2019-05-25.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2019-05-28 13.09
DP 362 - Stängslan (Tobo) - Planbeskrivning (AN) - 2019-03-22.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-05-03 15.18