Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 432 - Söderfors företagspark

Planens syfte:
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för kontor, handel, verksamheter och industri. Planen syftar även till att möjliggöra för återvinningscentral.

Planens huvuddrag:
I huvuddrag innebär planförslaget att del av Söderfors bruk 1:67 som i dagsläget består av skogsmark planläggs för kontor, handel, verksamheter och industri. Del av planområdet planläggs även för återvinningscentral. Planområdet angränsar till befintligt industriområde.

Status: Planen har fått laga kraft 2018-07-12

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 432 - Söderfors företagspark - Kungörelse om laga kraft - 2018-07-13.pdf Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster. 32 kB 2018-07-13 11.05
DP 432 - Söderfors företagspark - Lagakraftbevis - 2018-07-13.pdf Pdf, 26 kB, öppnas i nytt fönster. 26 kB 2018-07-13 11.04
1. DP 432 Söderfors företagspark - Underättelse om antagande - 2018-06-21.pdf Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. 120 kB 2018-06-21 11.22
2. DP 432 Söderfors företagspark - Sammanträdesprotokoll - Utskottet Samhällsbyggnad (AN) - 2018-05-15 § 66.pdf Pdf, 828 kB, öppnas i nytt fönster. 828 kB 2018-06-21 11.22
3. DP 432 Söderfors företagspark - Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (AN) - 2018-05-29 § 86.pdf Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster. 180 kB 2018-06-21 11.22
4. DP 432 Söderfors företagspark - Sammanträdesprotokoll - Kommunfullmäktige (AN) - 2018-06-12 § 65.pdf Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. 143 kB 2018-06-21 11.22
DP 432 - Söderfors företagspark - Plankarta (AN) - 2018-05-11 - LAGA KRAFT 2018-07-12.pdf Pdf, 643 kB, öppnas i nytt fönster. 643 kB 2018-07-13 11.06
6. DP 432 Söderfors företagspark - Planbeskrivning (AN) - 2018-05-11.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2018-06-21 11.22
7. DP 432 Söderfors företagspark - Granskningsutlåtande - 2018-05-11.pdf Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster. 234 kB 2018-06-21 11.22
8. DP 432 Söderfors företagspark - Samrådsredogörelse - 2018-03-23.pdf Pdf, 422 kB, öppnas i nytt fönster. 422 kB 2018-06-21 11.22
9. DP 432 Söderfors företagspark - Behovsbedömning - 2017-10-02.pdf Pdf, 338 kB, öppnas i nytt fönster. 338 kB 2018-06-21 11.22
10. DP 432 Söderfors företagspark - Barnchecklista - 2017-10-02.pdf Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster. 153 kB 2018-06-21 11.22
11. Dp 432 Söderfors företagspark - PM Geoteknik 2017-12-11.pdf Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster. 192 kB 2018-06-21 11.22
12. Dp 432 Söderfors företagspark - Dagvattenutredning - 2017-12-11.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-21 11.22
13. Dp 432 Söderfors företagspark - Markteknisk undersökningsrapport - 2017-12-11.pdf Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster. 131 kB 2018-06-21 11.22