Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 432 - Söderfors företagspark

Planens syfte:
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för kontor, handel, verksamheter och industri. Planen syftar även till att möjliggöra för återvinningscentral.

Planens huvuddrag:
I huvuddrag innebär planförslaget att del av Söderfors bruk 1:67 som i dagsläget består av skogsmark planläggs för kontor, handel, verksamheter och industri. Del av planområdet planläggs även för återvinningscentral. Planområdet angränsar till befintligt industriområde.

Status: Planen har fått laga kraft 2018-07-12

Dokument