Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Upphävande av tomtindelning för
Kv. Släggan

Planens syfte: Byggnadslagen (1947:385), vilken är upphävd, kunde förse områden med tomtindelningar. Tomtindelningarna upprättades ofta i samband med detaljplaner. Regleringen låser idag möjligheten till fastighetsreglering i området, vilket föranlett upphävande av tomtindelningar. 

Planens huvuddrag: Innefattar att upphäva tomtindelning för Kv. Släggan. Detta för att möjliggöra avstyckning och nyttja platsen till vändplats.   

Status: Planen har vunnit laga kraft 2019-03-14.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Lagakraftbevis - 2019-03-14.pdf Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. 137 kB 2019-03-14 10.24
Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Kungörelse om laga kraft - 2019-03-14.pdf Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. 177 kB 2019-03-14 10.36
1. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen - 2019-02-12 §17.pdf Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. 144 kB 2019-02-20 14.52
2. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Sammanträdesprotokoll - USB - 2019-01-29 §13.pdf Pdf, 251 kB, öppnas i nytt fönster. 251 kB 2019-02-20 14.52
3. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Underättelse om antagande (AN) - 2019-02-20.pdf Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster. 164 kB 2019-02-20 14.52
4. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Sändlista (AN) - 2019-02-20.pdf Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster. 204 kB 2019-02-20 14.52
5. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Planbeskrivning (AN) 2019-01-09.pdf Pdf, 574 kB, öppnas i nytt fönster. 574 kB 2019-02-20 14.52
6. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Situationsplan (AN) - 2018-10-29.pdf Pdf, 708 kB, öppnas i nytt fönster. 708 kB 2019-02-20 14.52
7. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Samrådsredogörelse (AN) - 2019-01-08.pdf Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster. 214 kB 2019-02-20 14.52
8. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Undersökning om betydande miljöpåverkan (AN)- 2019-01-09.pdf Pdf, 382 kB, öppnas i nytt fönster. 382 kB 2019-02-20 14.52
9. Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan - Barnchecklista inkl policy för barnkonventionen (AN) - 2019-01-09.pdf Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster. 223 kB 2019-02-20 14.52