Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Upphävande av tomtindelning för
Kv. Släggan

Planens syfte: Byggnadslagen (1947:385), vilken är upphävd, kunde förse områden med tomtindelningar. Tomtindelningarna upprättades ofta i samband med detaljplaner. Regleringen låser idag möjligheten till fastighetsreglering i området, vilket föranlett upphävande av tomtindelningar. 

Planens huvuddrag: Innefattar att upphäva tomtindelning för Kv. Släggan. Detta för att möjliggöra avstyckning och nyttja platsen till vändplats.   

Status: Planen har vunnit laga kraft 2019-03-14.

Dokument