Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 246 - Yttrö

Planens syfte: Pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Yttrö 2:10.

Planens bakgrund och huvuddrag: Sökande avser att stycka av fastigheten Yttrö 2:10 för att möjliggöra för två stycken bostadsfastigheter. Gällande detaljplan medger park och plantering som tillåten markanvändning vilket föreligger planarbetet. Planen avser att ändra tillåten markanvändning till bostadsändamål för det aktuella området.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-11-19.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 246 - Yttrö - Plankarta - Antagande (laga kraft) - 2019-11-19.pdf Pdf, 287 kB, öppnas i nytt fönster. 287 kB 2019-11-20 12.25
DP 246 - Yttrö - Planbeskrivning - Antagande (AN) - 2019-09-20.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2019-10-29 10.29