Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1052 - Kv. Vulkan

Planens syfte: att möjliggöra för en utökning av områdets användning till att förutom Fjärrvärme även tillåta verksamhetet och kontor.

Planens huvuddrag: Utöver fjärrvärme prövas lämpligheten för kontor och verksamheter inom fastigheten Tierp 2:72.

Status: Planuppdraget är upphävt på sökandes begäran. Se protokoll från utskottet samhällsbyggnad 2018-06-19 § 72

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. DP 1052 Kv Vulkan - Underrättelse om samråd - 2017-07-11.pdf Pdf, 38 kB, öppnas i nytt fönster. 38 kB 2017-07-13 08.06
2. DP 1052 Kv Vulkan - Sändlista vid samråd - 2017-07-10.pdf Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster. 45 kB 2017-07-13 08.06
3. DP 1052 Kv Vulkan - USB protokoll - beslut om samråd - 2017-06-30 § 78.pdf Pdf, 677 kB, öppnas i nytt fönster. 677 kB 2017-07-13 08.06
4. DP 1052 Kv Vulkan - Plankarta A1 (SR) - 2017-06-22.pdf Pdf, 632 kB, öppnas i nytt fönster. 632 kB 2017-07-13 08.06
5. DP 1052 Kv Vulkan - Planbeskrivning (SR) - 2017-06-22.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-07-13 08.06
6. DP 1052 Kv Vulkan - Behovsbedömning inkl checklista (BB) - 2016-10-28_reviderad 2017-06-27.pdf Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster. 353 kB 2017-07-13 08.06
7. Översiktlig inventering av nedlagda deponier (Kristina Jansson) - 2002-12-13.pdf Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster. 257 kB 2017-07-13 08.06
8. MIFO fas 2, översiktlig undersökning (Bjerking) - 2005-06-15.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2017-07-13 08.06
9. Förslag till kontrollprogram, 6 deponier (Bjerking) - 2006-07-07.pdf Pdf, 851 kB, öppnas i nytt fönster. 851 kB 2017-07-13 08.06
10. PM Miljöteknisk undersökning - sex kommunala deponier, Tierps kommun (Bjerking) - 2012-01-30.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2017-07-13 08.06
11. Miljöteknisk markundersökning (Ramböll) - 2017-05-16.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2017-07-13 08.06
12.1 Geoteknisk utredning - PM (Ramböll) - 2017-05-15.pdf Pdf, 345 kB, öppnas i nytt fönster. 345 kB 2017-07-13 08.06
12.2 Geoteknisk utredning - MUR (Ramböll) - 2017-05-15.pdf Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. 8 MB 2017-07-13 08.06
13.1 Dagvattenutredning (Ramböll) - 2017-05-15.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-07-13 08.06
13.2 Dagvattenutredning - Bilaga 1 Avvattningsplan (Ramböll) - 2017-05-15.pdf Pdf, 784 kB, öppnas i nytt fönster. 784 kB 2017-07-13 08.06