Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1070 - Klockars väg

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Tierps köping.

Planens huvuddrag: Planområdet (blåmarkerat område på kartan ovan) omfattar del av fastigheten Tierp 2:1. Marken inom planområdet regleras som park eller plantering enligt gällande detaljplan (DP 131, från 1978 ). Planförslaget innebär att genom en planprocess lämplighetspröva och därmed möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Tierps köping, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Placering och höjd av tillkommande bebyggelse avses regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: Detaljplanen är antagen. Beslutet har fått laga kraft 2020-11-12.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 1070 - Klockars väg - Plankarta (LK) - 2020-11-12.pdf Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. 238 kB 2020-11-17 13.35
DP 1070 - Klockars väg - Planbeskrivning (AN) - 2020-09-14.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-10-23 09.21