Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1070 - Klockars väg

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Tierps köping.

Planens huvuddrag: Planområdet (blåmarkerat område på kartan ovan) omfattar del av fastigheten Tierp 2:1. Marken inom planområdet regleras som park eller plantering enligt gällande detaljplan (DP 131, från 1978 ). Planförslaget innebär att genom en planprocess lämplighetspröva och därmed möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Tierps köping, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Placering och höjd av tillkommande bebyggelse avses regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: Detaljplanen är antagen. Beslutet har fått laga kraft 2020-11-12.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 1070 - Klockars väg - Lagakraftbevis - 2020-11-17.pdf Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. 137 kB 2020-11-17 13.34
DP 1070 - Klockars väg - Kungörelse om laga kraft -2020-11-17.pdf Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster. 179 kB 2020-11-17 13.36
DP 1070 Klockars väg - Underrättelse om antagande - 2020-10-23.pdf Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. 189 kB 2020-11-17 13.37
DP 1070 Klockars väg - Sammanträdesprotokoll KS - 2020-10-20.pdf Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster. 146 kB 2020-10-23 09.23
DP 1070 Klockars väg - Sammanträdesprotokoll USB - 2020-10-06.pdf Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster. 129 kB 2020-10-23 09.23
DP 1070 - Klockars väg - Plankarta (LK) - 2020-11-12.pdf Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. 238 kB 2020-11-17 13.35
DP 1070 - Klockars väg - Planbeskrivning (AN) - 2020-09-14.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-10-23 09.21
DP 1070 - Klockars väg - Granskningsutlåtande - 2020-09-14.pdf Pdf, 334 kB, öppnas i nytt fönster. 334 kB 2020-10-23 09.22
DP 1070 - Klockars väg - Samrådsredogörelse - 2020-05-25.pdf Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster. 341 kB 2020-06-23 16.46
DP 1070 - Klockars väg - Undersökning om betydande miljöpåverkan inkl. checklista - 2020-03-09.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-04-02 15.24
DP 1070 - Klockars väg - Barnchecklista inkl policy för barnkonventionen - 2020-03-09.pdf Pdf, 603 kB, öppnas i nytt fönster. 603 kB 2020-04-02 15.24