Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 365 - Kvarnvägen

Planens syfte:
Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Örbyhus.

Planens huvuddrag:
Planområdet omfattar del av fastigheten Libbarbo 8:1. Marken inom planområdet regleras som park, plantering enligt gällande detaljplan (DP 308, från 1968). Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Örbyhus tätort, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Placering och höjd av tillkommande bebyggelse avses regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: Antagen i Kommunstyrelsen den 8/9. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 1/10.