Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 365 - Kvarnvägen

Planens syfte:
Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Örbyhus.

Planens huvuddrag:
Planområdet omfattar del av fastigheten Libbarbo 8:1. Marken inom planområdet regleras som park, plantering enligt gällande detaljplan (DP 308, från 1968). Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Örbyhus tätort, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Placering och höjd av tillkommande bebyggelse avses regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: Antagen i Kommunstyrelsen den 8/9. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 1/10.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 365 - Kvarnvägen - Kungörelse om laga kraft - 2020-10-01.pdf Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. 119 kB 2020-10-02 10.38
DP 365 - Kvarnvägen - Lagakraftbevis - 2020-10-01.pdf Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. 120 kB 2020-10-02 10.38
1. DP 365 - Kvarnvägen - Underättelse om antagande - 2020-09-09.pdf Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. 189 kB 2020-09-09 12.35
2. DP 365 - Kvarnvägen - Sändlista (AN) - 2020-09-09.pdf Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster. 300 kB 2020-09-09 12.35
3. DP 365 - Kvarnvägen - Protokoll KS (AN) - 2020-09-08 § 126.pdf Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster. 129 kB 2020-09-09 12.35
4. DP 365 - Kvarnvägen - Protokoll USB (AN) - 2020-06-17 § 92.pdf Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster. 168 kB 2020-09-09 12.35
5. DP 365 - Kvarnvägen - Plankarta - Antagandehandling (AN) - 2020-05-12 - LAGA KRAFT 2020-10-01.pdf Pdf, 352 kB, öppnas i nytt fönster. 352 kB 2020-10-02 10.46
6. DP 365 - Kvarnvägen - Planbeskrivning - Antagandehandling (AN) - 2020-05-12 - LAGA KRAFT 2020-10-01.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-10-02 10.46
7. DP 365 - Kvarnvägen - Samrådsredogörelse (SRR) - 2020-03-09.pdf Pdf, 942 kB, öppnas i nytt fönster. 942 kB 2020-09-09 12.35
8. DP 365 - Kvarnvägen - Granskningsutlåtande (GU) - 2020-04-29.pdf Pdf, 900 kB, öppnas i nytt fönster. 900 kB 2020-09-09 12.35
9. DP 365 - Kvarnvägen - Undersökning om betydande miljöpåverkan - 2019-11-18.pdf Pdf, 402 kB, öppnas i nytt fönster. 402 kB 2020-09-09 12.35
10. DP 365 - Kvarnvägen - Checklista vid undersökning om betydande miljöpåverkan 2019-11-18.pdf Pdf, 661 kB, öppnas i nytt fönster. 661 kB 2020-09-09 12.35
11. DP 365 - Kvarnvägen - Barnchecklista inkl policy för barnkonventionen - 2019-11-19.pdf Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster. 328 kB 2020-09-09 12.35