Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 247 - Månkarbo

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra för skola och bostäder inom fastigheten Yttrö 5:20, samt möjliggöra för centrumverksamhet inom fastigheten Yttrö 5:26. Vidare syftar planförslaget till att se över trafiksituationen i området.

Planens huvuddrag: I huvuddrag föreslås följande förändringar från gällande detaljplan:

Fastigheten Yttrö 5:20 som i gällande plan regleras som område för samlings- och föreningslokal ges användningsbestämmelserna skola och bostäder.

Fastigheten Yttrö 5:26 som i gällande plan regleras som bostäder kompletteras med användningsbestämmelsen centrum.

Del av fastigheten Yttrö 55:1 som i gällande plan regleras som vägmark regleras istället som kvartersmark i syfte att skapa en säkrare trafiksituation som begränsar genomfartstrafik i anslutning till skolområdet.

Status: Inför samråd. På paus.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp