Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

ÄDP357 - Uppsalavägen

Planens syfte:
Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten med att tillåta en högre byggnadshöjd än den som medges i DP357.

Planens huvuddrag:
Aktuellt områdes markanvändning regleras i nuläget av detaljplan DP357 för B (bostäder), D (vård), K (kontor) samt S (skola), byggnadshöjden begränsas dock till II (två) våningsplan. I planarbetet skall lämpligheten att tillåta en högre bebyggelse prövas.

Status: Planarbetet inför granskning är vilande tillsvidare.