Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 368 - Stationsvägen

Planens syfte: detaljplanen syftar till att möjliggöra för centrum och verksamheter inom fastigheten Libbarbo 2:6, samt att möjliggöra för bostäder och centrum inom fastigheten Libbarbo 2:139.

Planens bakgrund och huvuddrag:
Gällande detaljplan för området tillåter industriändamål. Detaljplanen tas fram för att istället möjliggöra för centrum och verksamheter inom fastigheten Libbarbo 2:6, och bostäder och centrum inom fastigheten Libbarbo 2:139.

Status: Planarbete inför granskning.