Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 369 - Gyllby 1:58

Planens syfte: Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skola inom fastigheten Gyllby 1:58 i Örbyhus.

Planens bakgrund och huvuddrag: Gällande detaljplan för fastigheten tillåter bostäder. Den nya detaljplanen tas fram för att istället möjliggöra för skolverksamhet inom fastigheten. Genom den nya planen skapas möjlighet att uppföra en ny förskola i Örbyhus östra delar.

Status: Detaljplanen vann laga kraft 9 mars 2024.