Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

ÄDP 1051 - Norra stationsområdet

Planens syfte: Planen syftar till att pröva lämpligheten för bostäder i den gamla fabriksbyggnaden genom ändring av detaljplan.

Planens bakgrund och huvuddrag: Gällande detaljplan tillåter idag bostäder, centrum och verksamheter för ungefär halva ytan av fastigheten Tierp 74:9, för den del där fabriksbyggnaden återfinns tillåts däremot inte bostadsändamål. Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra för bostadsändamål inom hela fastigheten Tierp 74:9. Eftersom gällande detaljplan endast tillåter centrum (C) och verksamheter (Z) för aktuellt markområde föranleder det ändring av detaljplan. Ändringen innebär att även bostäder (B) tillåts inom hela fastigheten Tierp 74:9, utöver redan befintliga planbestämmelser. Det är endast fastigheten Tierp 74:9 som berörs av den aktuella ändringen. För övriga fastigheter inom detaljplanen gäller fortsatt samma planbestämmelser.

Status: Inför granskning.