Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1062 - Kv. Köpmannen

Planens bakgrund och syfte: Kvarteret Köpmannen är ett av Tierps tydligaste centrumkvarter. Det centrala läget i köpingen gör det angeläget att undersöka hur kvarteret kan vidareutvecklas till ett mer levande och stadsmässigt kvarter.

Planen syftar till att i en detaljplaneprocess undersöka förutsättningarna för utveckling i området genom förtätning, samt upprustning av den allmänna platsmarken som löper längs med järnvägen. 

Planens huvuddrag: Utveckling och förtätning av befintligt stadskvarter.

Status: Planarbete på paus tillsvidare.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 1062 - Kv. Köpmannen - Protokoll USB (PBESK) - 2018-10-09 § 104.pdf Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. 182 kB 2022-09-26 09.27