Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1062 - Kv. Köpmannen

Planens bakgrund och syfte: Kvarteret Köpmannen är ett av Tierps tydligaste centrumkvarter. Det centrala läget i köpingen gör det angeläget att undersöka hur kvarteret kan vidareutvecklas till ett mer levande och stadsmässigt kvarter.

Planen syftar till att i en detaljplaneprocess undersöka förutsättningarna för utveckling i området genom förtätning, samt upprustning av den allmänna platsmarken som löper längs med järnvägen. 

Planens huvuddrag: Utveckling och förtätning av befintligt stadskvarter.

Status: Planuppdraget är upphävt (Utskottet samhällsbyggnad (2023-05-09 § 53)

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
UTSKSHB §53 Upphävande av planuppdrag för DP 1062 - Kv. Köpmannen.pdf Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster. 122 kB 2023-05-29 16.04