Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1068 - Tegvägen

Planens syfte: Planområdet omfattar fastigheten Tierp 108:1. Marken är lämplighetsprövad för bostäder i en våning enligt gällande detaljplan. Planförslaget syftar till att möjliggöra för högre bostadsbebyggelse än vad gällande plan tillåter.

Planens huvuddrag: Planförslaget innebär att genom en planprocess lämplighetspröva och därmed möjliggöra för högre bostadsbebyggelse än vad gällande plan tillåter. För att säkerställa att en högre bebyggelse inte påverkar omkringliggande bebyggelse bör placeringen av tillkommande bebyggelse regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: På granskning t.o.m. 2 augusti