Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1075 - Tierps vårdcentrum

Planens syfte: planförslaget syftar till att möjliggöra för utveckling av Tierps framtida vårdcentrum. Genom utökade byggrätter ges förutsättningar att bygga morderna och effektiva vårdbyggnader för framtidens arbetssätt och behov. Vidare syftar planförslaget till att möjliggöra för förskola och särskilt boende inom del av fastigheten.

Planens bakgrund och huvuddrag: Inom region Uppsala pågår en omställning till effektiv och nära vård. Det innebär att vård och hälsofrämjande arbete ska bedrivas på rätt vårdnivå, med rätt kompetens, på rätt plats med kontinutet och i samverkan med dem som behöver ta del av vårdens resurser. Region Uppsala bedriver idag vårdcentrum inom fastigheten Tierp 45:4. Gällande detaljplan begränsar de förändringar som kommer krävas i regionens omställning.

Region Uppsala planerar att utveckla fastigheten med effektiva och moderna vårdbyggnader som främjar och skapar förutsättningar för framtidens arbetssätt och behov.

Status: På samråd till och med 31 augusti 2024.