Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1080 - Centralgatan 17

Planens syfte: Syftet med planläggningen innebär att lämplighetspröva fastigheten för bostadsändamål som tillåter en högre byggnadshöjd. Befintliga centrumverksamheter i bottenplan bekräftas och fortsätter därmed att gälla.
Gällande detaljplan medger redan idag bostäder (B) och centrum (C). Ambitionen om framtida utveckling av fastigheten genom bland annat högre byggnadshöjd är det som skapar behov att se över området och därmed aktualisera detaljplanen.

Status: Inför samråd

Dokument