Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Pågående planarbeten

Kommunen arbetar med ett flertal olika förslag till nya detaljplaner. Hur planeringen går till regleras i plan- och bygglagen (PBL). Enligt plan- och bygglagen ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och granskning. Under samråd och granskning finns det tillfälle att påverka nya planförslag genom att inkomma med synpunkter.

Synpunkter vid samråd och granskning kan sändas till kommunen per post eller e-post (plan@tierp.se). Var noga med att ange detaljplanens nummer tillsammans med dina synpunkter.

Har ni övriga frågor om en detaljplan eller ett förslag till ny detaljplan, var god kontakta medborgarservice genom telefon 0293-218000 eller e-post medborgarservice@tierp.se. Vid kontakt kommer medborgareservice att lotsa er vidare till rätt handläggare.


Tierp och Tolfta

Plan

Status

Datum

DP 1052 - Kv. Vulkan

Planuppdrag upphävt


DP 1063 - Arvidsbo

Inför samråd


DP 1056 - Östra Bäggeby

Inför samråd


Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan

Laga kraft


DP 1062 - Kv. Köpmannen

Planarbetet inför samråd (vilande tillsvidare)


DP 1069 - Bondegatan

Inför samråd


DP 1070 - Klockars väg

Inför samråd


 


Hållnäs och Skärplinge

Plan

Status

Datum

DP 629 - Skärplinge

Planuppdrag upphävtKarlholm och Västland

Plan

Status

Datum

DP 541 - Del av Karlholms bruksbebyggelse

Inför samråd


DP 539 - Karlholm sjöbodar

Planuppdrag upphävt


 


Kyrkbyn, Månkarbo, Söderfors, Vendel och Örbyhus

Plan

Status

Datum

DP 362 - Stängslan (Tobo)

Laga kraft


ÄDP 357 - Uppsalavägen

Planarbetet inför granskning (vilande tillsvidare)


DP 363 - Västra Libbarbo

Inför samråd


DP 246 - Yttrö

Laga kraft


DP 364 - Örbyhus centrum

På granskning t.o.m. 18 december 2019


DP 247 - Månkarbo

Inför samråd


DP 365 - Kvarnvägen

På samråd t.o.m. 26 februari 2020