Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Pågående planarbeten

Kommunen arbetar med ett flertal olika förslag till nya detaljplaner. Hur planeringen går till regleras i plan- och bygglagen (PBL). Enligt plan- och bygglagen ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och granskning. Under samråd och granskning finns det tillfälle att påverka nya planförslag genom att inkomma med synpunkter.

Synpunkter vid samråd och granskning kan sändas till kommunen per post eller e-post (plan@tierp.se). Var noga med att ange detaljplanens nummer tillsammans med dina synpunkter.

Har ni övriga frågor om en detaljplan eller ett förslag till ny detaljplan, var god kontakta medborgarservice genom telefon 0293-218000 eller e-post medborgarservice@tierp.se. Vid kontakt kommer medborgareservice att lotsa er vidare till rätt handläggare.


Tierp och Tolfta

Plan

Status

Datum

DP 1052 - Kv. Vulkan

Planuppdrag upphävt


DP 1063 - Arvidsbo

Inför samråd


DP 1056 - Östra Bäggeby

Inför samråd


Upphävande av tomtindelning - Kv. Släggan

Laga kraft


DP 1062 - Kv. Köpmannen

Planarbetet inför samråd (vilande tillsvidare)


DP 1069 - Bondegatan

Inför granskning


DP 1070 - Klockars väg

Planarbete pågår inför antagandeHållnäs och Skärplinge

Plan

Status

Datum

DP 629 - Skärplinge

Planuppdrag upphävtKarlholm och Västland

Plan

Status

Datum

DP 541 - Del av Karlholms bruksbebyggelse

Inför samråd


DP 539 - Karlholm sjöbodar

Planuppdrag upphävt


ÄDP 537 - Karlholms strand

Inför samråd
Kyrkbyn, Månkarbo, Söderfors, Vendel och Örbyhus

Plan

Status

Datum

DP 362 - Stängslan (Tobo)

Laga kraft


ÄDP 357 - Uppsalavägen

Planarbetet inför granskning (vilande tillsvidare)


DP 363 - Västra Libbarbo

Inför samråd


DP 246 - Yttrö

Laga kraft


DP 364 - Örbyhus centrum

Antagagen i kommunfullmäktige 12/5. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2020-06-10.


DP 247 - Månkarbo

Inför samråd


DP 365 - Kvarnvägen

Antagen i kommunstyrelsen 8/9. Möjlighet till överklagande t.o.m. 30/9