Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Pågående detaljplanering

Kommunen arbetar kontinuerligt med förslag till nya detaljplaner och förslag till ändring av gällande detaljplaner. Detaljplanen kan därmed vara en del av den fysiska miljöns utveckling, till exempel genom att den föreslår och möjliggör för förändringar. I plan- och bygglagen anges bland annat hur kommunen genom planprocessen ska möjliggöra för demokrati när det kommer till utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunens redskap för att anordna en demokratisk planprocess kallas samråd och granskning. Under samrådtiden och under granskningstiden ställer kommunen ut nya planförslag för allmän beskådan. I samband med samråd och granskning finns det även möjighet att inkomma med synpunkter på planförslaget.

Synpunkter vid samråd och granskning kan sändas till kommunen per post eller e-post (plan@tierp.se). Var noga med att ange detaljplanens nummer tillsammans med dina synpunkter.

Har ni övriga frågor om detaljplanering eller ett förslag till ny detaljplan, var god kontakta medborgarservice genom telefon 0293-218000 eller e-post medborgarservice@tierp.se. Vid kontakt kommer medborgarservice att lotsa er vidare till rätt handläggare hos planavdelningen.


Tierp, Tolfta och Strömsberg

Plan

Status

Datum

DP 1062 - Kv. Köpmannen

På paus (inför samråd)


Dp 1063 - Arvidsbo

På paus (inför samråd)


DP 1066 - Vallskogagärdet

Inför planprogram


DP 1067 - Bastubacken

På paus (planbesked)


DP 1068 - Tegvägen

Inför samråd


DP 1069 - Bondegatan

Antagen av kommunstyrelsen 2021-02-16. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2021-03-14.


DP 1071 - Biogasstation

På paus (inför samråd)


DP 1072 - Kv. Banken och Kv. Gästis

Inför samråd


ÄDP 1051 - Norra stationsområdet

På samråd t.o.m. 17 juni 2022.


DP 1074 - Verkstadsgatan

Inför samrådÖrbyhus, Tobo och Vendel

Plan

Status

Datum

ÄDP 357 - Uppsalavägen

På paus (inför granskning)


DP 363 - Västra Libbarbo

Inför samråd


DP 365 - Upplanda

På paus (planbesked)


DP 368 - Stationsvägen

Inför samrådSöderfors och Mehedeby

Plan

Status

Datum

Inga pågående detaljplaner

Karlholm och Västland

Plan

Status

Datum

ÄDP 537 - Karlholms strand

Inför samråd


DP 541 - Karlholms bruksbebyggelse

Inför granskning

Månkarbo och Kyrkbyn

Plan

Status

Datum

DP 247 - Månkarbo

Inför samråd
Skärplinge, Hållnäs och Lövstabruk

Plan

Status

Datum

Inga pågående detaljplaner