Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Pågående detaljplanering

Kommunen arbetar kontinuerligt med förslag till nya detaljplaner och förslag till ändring av gällande detaljplaner. Detaljplanen kan vara en del av den fysiska miljöns utveckling, till exempel genom att den föreslår och möjliggör för förändringar.

I plan- och bygglagen anges bland annat hur kommunen ska möjliggöra för demokrati när det kommer till utvecklingen av den fysiska miljön genom den så kallade planprocessen. Kommunens redskap för att anordna en demokratisk planprocess kallas samråd och granskning. Under samrådtiden och under granskningstiden ställer kommunen ut nya planförslag för allmän beskådan. I samband med samråd och granskning finns det alltså möjighet för vem som helst att inkomma med synpunkter på planförslaget.

Synpunkter vid samråd och granskning kan sändas till kommunen per post eller e-post (plan@tierp.se). Var noga med att ange detaljplanens nummer tillsammans med dina synpunkter.

Har ni övriga frågor om detaljplanering eller ett förslag till ny detaljplan, var god kontakta medborgarservice genom telefon 0293-218000 eller e-post medborgarservice@tierp.se. Vid kontakt kommer medborgarservice att lotsa er vidare till rätt handläggare hos planavdelningen.


Tierp, Tolfta och Strömsberg

Plan

Status

Datum

DP 1062 - Kv. Köpmannen

På paus (planbesked)


Dp 1063 - Arvidsbo

På paus (inför samråd)


DP 1066 - Vallskogagärdet

På paus (inför planprogram)


DP 1067 - Bastubacken

På paus (planbesked)


DP 1068 - Tegvägen

Inför samråd


DP 1071 - Biogasstation

På paus (inför samråd)


DP 1072 - Kv. Gästis

Inför samråd


DP 1073 - Kv. Banken

Inför samråd


DP 1074 - Verkstadsgatan

På samråd t.o.m. 23 september


ÄDP 1051 - Norra stationsområdet

Inför granskning

Örbyhus, Tobo och Vendel

Plan

Status

Datum

DP 363 - Västra Libbarbo

Inför samråd


DP 365 - Upplanda

På paus (planbesked)


DP 368 - Stationsvägen

Inför samråd


ÄDP 357 - Uppsalavägen

På paus (inför granskning)

Söderfors och Mehedeby

Plan

Status

Datum

Inga pågående detaljplaner

Karlholm och Västland

Plan

Status

Datum

DP 541 - Karlholms bruksbebyggelse

Inför granskning


ÄDP 537 - Karlholms strand

Inför samråd

Månkarbo och Kyrkbyn

Plan

Status

Datum

DP 247 - Månkarbo

Inför samråd
Skärplinge, Hållnäs och Lövstabruk

Plan

Status

Datum

Inga pågående detaljplaner