Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1063 - Arvidsbo

Planens syfte: Planen syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i anslutning till den sammanhållna bebyggelsen, samt att fastställa befintlig markanvändning inom planområdet.

Planens bakgrund och huvuddrag: Under de senaste åren har ett flertal förhandsbesked för bostadsbebyggelse beviljats i området. Den ökade exploateringen har resulterat i att kommunen bedömer att det föreligger ett behov av att pröva markens lämplighet innan ytterligare bebyggelse medges. Planen innebär att den befintliga markanvändningen i området fastställs, samt att området utreds i syfte att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse.

Status: Planarbete pågår inför samråd