Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1069 - Bondegatan

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Tierps köping.

Planens huvuddrag: Planområdet (rödmarkerat område på kartan ovan) omfattar del av fastigheten Tierp 1:1. Marken inom planområdet regleras som park enligt gällande detaljplan (DP 161, från 1992 ). Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Tierps köping, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Höjd på tillkommande bebyggelse regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: Antagen av kommunstyrelsen 2021-02-16. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2021-03-14.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 1069 - Bondegatan - Kungörelse om laga kraft - 2021-03-16.pdföppnas i nytt fönster 120 kB 2021-03-16 12.11
DP 1069 - Bondegatan - Lagakraftbevis - 2021-03-14.pdföppnas i nytt fönster 119 kB 2021-03-16 12.11
1. DP 1069 - Bondegatan - Underättelse om antagande - 2021-02-19.pdföppnas i nytt fönster 250 kB 2021-02-19 17.27
2. DP 1069 - Bondegatan - Protokoll KS (AN) - 2021-02-16 § 11.pdföppnas i nytt fönster 486 kB 2021-02-19 17.41
3. DP 1069 - Bondegatan - Protokoll USB (AN) - 2021-02-02 § 22.pdföppnas i nytt fönster 101 kB 2021-02-19 17.27
4. DP 1069 - Bondegatan - Plankarta - Antagandehandling (AN) 2020-11-20 - LAGA KRAFT 2021-03-14.pdföppnas i nytt fönster 376 kB 2021-03-16 12.11
5. DP 1069 - Bondegatan - Planbeskrivning - Antagandehandling (AN) - 2020-11-22 - LAGA KRAFT 2021-03-14.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-03-16 12.11
6. DP 1069 - Bondegatan - Samrådsredogörelse - 2020-09-14.pdföppnas i nytt fönster 941 kB 2021-02-19 17.27
7. DP 1069 - Bondegatan - Granskningsutlåtande - 2020-11-22.pdföppnas i nytt fönster 904 kB 2021-02-19 17.27
8. DP 1069 - Bondegatan - Undersökning om betydande miljöpåverkan - 2020-01-16.pdföppnas i nytt fönster 700 kB 2021-02-19 17.27
9. DP 1069 - Bondegatan - Checklista vid undersökning om betydande miljöpåverkan - 2020-01-16.pdföppnas i nytt fönster 662 kB 2021-02-19 17.27
10. DP 1069 - Bondegatan - Barnchecklista inkl policy för barnkonventionen - 2020-01-15.pdföppnas i nytt fönster 292 kB 2021-02-19 17.27
11. DP 1069 - Bondegatan - Geoteknisk undersökning (PM) - 2020-04-24.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-02-19 17.27
12. DP 1069 - Bondegatan - Geoteknisk undersökning (MUR) - 2020-04-24.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-02-19 17.27