Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1069 - Bondegatan

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Tierps köping.

Planens huvuddrag: Planområdet (rödmarkerat område på kartan ovan) omfattar del av fastigheten Tierp 1:1. Marken inom planområdet regleras som park enligt gällande detaljplan (DP 161, från 1992 ). Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Tierps köping, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Höjd på tillkommande bebyggelse regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: Antagen av kommunstyrelsen 2021-02-16. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2021-03-14.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 1069 - Bondegatan - Kungörelse om laga kraft - 2021-03-16.pdf Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. 120 kB 2021-03-16 12.11
DP 1069 - Bondegatan - Lagakraftbevis - 2021-03-14.pdf Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. 119 kB 2021-03-16 12.11
1. DP 1069 - Bondegatan - Underättelse om antagande - 2021-02-19.pdf Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. 250 kB 2021-02-19 17.27
2. DP 1069 - Bondegatan - Protokoll KS (AN) - 2021-02-16 § 11.pdf Pdf, 486 kB, öppnas i nytt fönster. 486 kB 2021-02-19 17.41
3. DP 1069 - Bondegatan - Protokoll USB (AN) - 2021-02-02 § 22.pdf Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster. 101 kB 2021-02-19 17.27
4. DP 1069 - Bondegatan - Plankarta - Antagandehandling (AN) 2020-11-20 - LAGA KRAFT 2021-03-14.pdf Pdf, 376 kB, öppnas i nytt fönster. 376 kB 2021-03-16 12.11
5. DP 1069 - Bondegatan - Planbeskrivning - Antagandehandling (AN) - 2020-11-22 - LAGA KRAFT 2021-03-14.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2021-03-16 12.11
6. DP 1069 - Bondegatan - Samrådsredogörelse - 2020-09-14.pdf Pdf, 941 kB, öppnas i nytt fönster. 941 kB 2021-02-19 17.27
7. DP 1069 - Bondegatan - Granskningsutlåtande - 2020-11-22.pdf Pdf, 904 kB, öppnas i nytt fönster. 904 kB 2021-02-19 17.27
8. DP 1069 - Bondegatan - Undersökning om betydande miljöpåverkan - 2020-01-16.pdf Pdf, 700 kB, öppnas i nytt fönster. 700 kB 2021-02-19 17.27
9. DP 1069 - Bondegatan - Checklista vid undersökning om betydande miljöpåverkan - 2020-01-16.pdf Pdf, 662 kB, öppnas i nytt fönster. 662 kB 2021-02-19 17.27
10. DP 1069 - Bondegatan - Barnchecklista inkl policy för barnkonventionen - 2020-01-15.pdf Pdf, 292 kB, öppnas i nytt fönster. 292 kB 2021-02-19 17.27
11. DP 1069 - Bondegatan - Geoteknisk undersökning (PM) - 2020-04-24.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-02-19 17.27
12. DP 1069 - Bondegatan - Geoteknisk undersökning (MUR) - 2020-04-24.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-02-19 17.27