Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1069 - Bondegatan

Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder i Tierps köping.

Planens huvuddrag: Planområdet (rödmarkerat område på kartan ovan) omfattar del av fastigheten Tierp 1:1. Marken inom planområdet regleras som park enligt gällande detaljplan (DP 161, från 1992 ). Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Planläggningen innebär en förtätning av Tierps köping, vilket bidrar till en effektivare markanvändning och ger goda möjligheter att dra nytta av befintlig infrastruktur och service. Höjd på tillkommande bebyggelse regleras med hänsyn till omgivningen.

Status: På granskning t.o.m. 2020-10-30