Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Beredningens uppdrag

Den 18 september 2018 fattade kommunfullmäktige i Tierp beslut om att tillsätta en tillfällig beredning för att utarbeta en ny översiktsplan. Beslutet följde direkt efter beslutet att anse den gällande översiktsplanen som inaktuell.

Beredningens ledamöter utsågs vid kommunfullmäktige den 26 februari 2019. Samtidigt fick beredningen sitt uppdrag, som inte enbart gäller ny översiktsplan, utan även att revidera kommunens plan för bostadsförsörjning.

Varje kommun ska enligt gällande lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram, allt enligt kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Ett sådant program för bostadsförsörjning ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Det programmet ska redovisas som ett separat arbete och ska inte vara en del av översiktsplanen.

Det övergripande målet för beredningen är att utforma förslag till långsiktig och hållbar plan för hela kommunen. ÖP 2050 ska vara i linje med kommunens vision om en grön och harmonisk oas för hela livet. Beredningen ska arbeta demokratiskt och öppet och ska enligt uppdraget aktivt verka för stort deltagande från allmänhet med en demografisk bredd, så att kommuninvånare i alla åldrar ges möjlighet att bidra till arbetet.