Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Medborgardialoger i ÖP2050

En stor och viktig del i arbetet med kommunens nya översiktsplan är medborgardialog. Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. Medborgarna lämnade sina synpunkter och åsikter kring hur kommunen och dess områden ska utvecklas och bevaras. Här kan du läsa vad medborgarna sa under dialogerna.

Sammanställning av medborgardialoger

Under dialogfasen genomfördes totalt arton medborgardialoger:

  • Elva dialogkvällar med medborgare på tio orter i kommunen; Tierp (x2), Hållnäs, Mehedeby, Söderfors, Örbyhus, Karlholm, Skärplinge, Tobo, Månkarbo och Vendel
  • Fyra dialoger med elever i årskurs 9 - en dialog per högstadieskola i kommunen
  • En dialog med kommunens pensionärsråd
  • En dialog med representanter från näringslivet vid en näringslivsfrukost
  • En dialog med åldersgruppen 20-35 år

Det var totalt 551 medborgare som deltog vid de arton dialogtillgfällena.

Den här rapporten innehåller en sammanställning av resultatet från dessa dialoger: Rapport från medborgardialog - Dialogfas för översiktsplan 2050 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer detaljerade sammanställningarna för varje enskilt dialogtillfälle finns nedan.

Dialoger på högstadieskolorna

Som en del i dialogfasen gjordes under hösten även besök på högstadieskolorna i kommunen. Syftet var att ta reda på vad ungdomarna vill med vår framtida kommun. Nedan finns sammanställningar från skoldialogerna.

Dialog med Pensionärsrådet

En dialog genomfördes med kommunens pensionärsråd i oktober 2019.
Nedan finns en sammanställning från dialogen.

Dialog med pensionärsrådet den 24 oktober 2019 Pdf, 342 kB, öppnas i nytt fönster.

Dialog med näringsliv

För att samla in perspektiv från näringslivet i kommunen genomfördes en dialog med deltagarna vid en företagarfrukost i oktober 2019.
Nedan finns en sammanställning från dialogen.

Näringslivsdialog den 25 oktober 2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dialog med unga vuxna

Efter att de planerade medborgardialogerna hade genomförts kunde det konstateras att gruppen "unga vuxna" var underrepresenterad. Därför genomfördes under våren 2020 en kompletterande dialog särskilt riktad till vuxna i åldersgruppen 20-35 år. Nedan finns en sammanställning från dialogen.

Dialog med unga vuxna den 4 mars 2020 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.