Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Planeringsstrategi 2024 för Tierps kommun

Vad är en planeringsstrategi?

Plan- och bygglagen innehåller från 2020 nya krav om aktuell översiktsplanering i Sveriges kommuner. Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Genom att jobba kontinuerligt med strategin kan kommunen fånga de ändrade planeringsförutsättningar som sker och beskriva prioriteringar och satsningar i kommunens fortsatta översiktsplanering. Planeringsstrategin kan därför ändras från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val. Planeringsstrategin innebär inte någon ändring av översiktsplanen.

Krav på planeringsstrategin

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige enligt plan- och bygglagen:

  1. ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet
  2. ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen
  3. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

Planeringsstrategi 2024

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2024 om att anta planeringsstrategi 2024 för Tierps kommun. Kommunen arbetar redan idag aktivt med framtagandet av en ny översiktsplan och i planeringsstrategin görs ingen annan bedömning än att fortsätta arbetet med denna.