Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Enskild väg

Den som sköter en enskild väg kan ansöka om vägbidrag hos kommunen. Du kan få bidraget om du är en privatperson eller en sammanslutning. Vi behöver ha din ansökan senast den 30 juni. Då kan vi betala ut bidraget i slutet av september.

De vägar som får kommunalt vägbidrag får inte stängas av med vägbom. Allmänheten har rätt att åka eller färdas på vägen. Vägen skall vara framkomlig för kommunens renhållningsfordon.

Glöm inte att meddela oss om du flyttar eller om sammanslutningen byter kontaktperson.

Vem kan söka vägbidrag?

Du kan ansöka som privatperson eller som samfällighet. En samfällighet är en juridisk sammanslutning, t ex en vägförening, vägsamfällighet eller en ideell förening, som tillsammans ansvarar för och sköter vägen.

Du kan inte få statligt och kommunalt vägbidrag samtidigt.

Vad krävs för att få vägbidrag?

För att få vägbidrag ska vägen vara öppen för trafik och till för den som är folkbokförd på fastigheten. Vägen skall alltså ligga inom helårsbebyggelse med fastigheter som har helårsboende och för vilka vägen utgör in- och utfarter.

Vägen ska vara minst 100 meter lång. Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt med ett organisationsnummer eller personnummer.

När ska jag ansöka?

Vi behöver ha din ansökan senast den 30 juni. Då kan vi betala ut bidraget i slutet av september.

Hur stort är bidraget?

Det kommunala vägbidraget är 3,19 kronor per meter (2016) för den del av vägen som överstiger 100 meter.

Kan jag söka statligt vägbidrag?

Ja, du kan ansöka om vägbidrag hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som fått statligt bidrag kan inte få kommunalt bidrag samtidigt

Kan jag få bidrag för tidigare år?

Nej, du kan inte få bidrag i efterhand för tidigare år. Den ansökan du skickar in senast juni gäller för det år som du skickar in ansökan.

Regler för bidrag till enskild väghållning finns i Kommunfullmäktiges beslut av den 1996-10-15 § 97. Om du vill läsa beslutet, kontakta Medborgarservice 0293-21 80 88.