Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Enskild väg

I kommunen finns nära 233 mil enskilda vägar. Det är vägar som inte underhålls av stat eller kommun genom regelverk i väglagen och plan och bygglagen. Istället är det enskilda markägare, samfällighetsföreningar eller liknande som sköter vägunderhållet utifrån anläggningslagen.

Kommunalt driftbidrag

Enskilda väghållare kan ansöka om bidrag från kommunen för drift och underhåll.

Regler för bidrag till enskild vägPDF (pdf, 4 MB)

En ansökan om kommunalt driftbidrag kan göras om vägen är:

  • längre än 100 meter
  • öppen för allmän trafik
  • leder till fastighet med helårsboende
  • inte erhåller statligt driftbidrag

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 maj för utbetalning i september. Bidraget utgår per meter som överstiger 100 meter.

Särskilt driftbidrag

Väghållare till enskilda vägar kan ansöka hos såväl trafikverket som kommunen för ett så kallat Särskilt driftbidrag. Ansökan om Särskilt driftbidrag kan vara kopplat till exempelvis nedan föreslagna åtgärder:

  • Byte av vägtrummor
  • Förstärkning eller omläggning av en vägsträcka
  • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd
  • Ombyggnad eller reparation av bro

För att ansöka hos Trafikverket krävs att den enskilda vägen som ansökan gäller mottar årligt statligt driftbidrag samt att kostnaden överstiger 5 000 kr. Mer om ansökan och kriterier finns på Trafikverkets hemsidaöppnas i nytt fönster.

För ansökan om särskilt driftbidrag från kommunen

Särskilt driftbidrag ska fastställas av kommunstyrelsen i varje särskilt fall. Ansökan ska gälla byggande av väg, åtgärder avseende reparations-, förbättrings- och trafikåtgärder, förnyelse av beläggning samt anskaffande av redskap som är belägna inom område för helårsbebyggelse.

Ansökan görs via blankettPDF (pdf, 359 kB).

Enskild väg som erhåller statligt driftbidrag

En väghållare som får statligt driftbidrag kan inte ansöka om kommunalt driftbidrag. Kommunen betalar per automatik ut 20 procent av det beviljade statliga bidraget till väghållaren.

Läs mer om statligt driftbidrag på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.