Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Enskild väg

I kommunen finns nära 233 mil enskilda vägar. Det är vägar som inte underhålls av stat eller kommun genom regelverk i väglagen och plan‑­ och bygglagen. Istället är det enskilda markägare, samfällighetsföreningar eller liknande som sköter vägunderhållet utifrån anläggningslagen.

Kommunalt driftbidrag

Enskilda väghållare kan ansöka om bidrag från kommunen för drift och underhåll.

Regler för bidrag till enskild väg Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

En ansökan om kommunalt driftbidrag kan göras om vägen är:

  • längre än 100 meter
  • öppen för allmän trafik
  • leder till fastighet med helårsboende
  • inte erhåller statligt driftbidrag

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juni för utbetalning i september. Bidraget utgår per meter som överstiger 100 meter.

Enskild väg som erhåller statligt driftbidrag

En väghållare som får statligt driftbidrag kan inte ansöka om kommunalt driftbidrag. Kommunen betalar per automatik ut 20 procent av det beviljade statliga bidraget till väghållaren.

Läs mer om statligt driftbidrag på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskilt driftbidrag

Väghållare till enskilda vägar kan ansöka om särskilt driftbidrag till både kommun och Trafikverket. Ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag ska gälla byggande av väg, åtgärder avseende reparations-, förbättrings- och trafikåtgärder, förnyelse av beläggning samt anskaffande av redskap som är belägna inom område för helårsbebyggelse. Bidraget fastställs av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.

Ansökan görs via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 359 kB).