Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Övergivna fordon

Fordon som står felaktigt uppställda eller anses som övergivna är ofta fordonsvrak. Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är det fastighetsägaren för marken som bär ansvaret att skrotbilen tas bort.

Felparkering

Ett felparkerat fordon flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats. Innan ett fordon kan flyttas kräver lagen om flyttning av fordonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att ägaren notifieras. Först efter att det har skett kan fordonet flyttas, om inte ägaren själv gjort det inom 14 dagar.

Misstänker du att ditt fordon har flyttats kan du alltid vända dig till polisen på telefonnummer 114 14.

Övergivna skrotbilar

Kvarlämnade skrotbilar som står på kommunens mark, gator, parker och torg kan ansvarig på Tierps kommun besluta om bortforsling på bilägarens bekostnad.

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är det fastighetsägaren som är ansvarig för att skrotbilen tas bort. Utgör skrotbilen ett miljöproblem kopplas kommunen in. Kommunen kan även vara behjälplig med handläggning i vissa fall om fastighetsägaren ber om hjälp. Kostnad för transport och skrotning debiteras till självkostnadspris enligt gällande taxa.