Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vägnät och vinterväghållning

I Tierps kommun finns 160 kilometer kommunala vägar och 48 kilometer gång- och cykelvägar. Kommunen ansvarar för underhåll, utveckling och utformning för dessa. I fokus är just nu att gynna och arbeta för hållbara transporter inom kommunen.

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av de statligt ägda vägarna, till exempel E4, väg 292 och 76. Ansvaret för enskilda vägar ligger i första hand hos vägförening eller liknande. 

Vinterväghållning

Tierps kommun arbetar varje år med snöröjning av kommunala gång- och cykelvägar samt bilvägar. Framkomlighet för utryckningsfordon samt på gång- och cykelvägar prioriteras i snöröjningen.

Sedan 2016 har begreppet städgator använts inom Tierps köping. På städgator gäller förbud att parkera varje natt mellan onsdag och torsdag, klockan 00-06, under perioden 15 november till 15 maj.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare bär du ansvaret för att gatan utanför din fastighet är framkomlig. Läs mer på sidan din bostad.

Hur går upphandlingen av snöröjning till?

Upphandling av vintervägsrenhållning, snöröjning, sandning och halkbekämpning genomförs gemensamt av kommunen och de kommunala bolagen.

Upphandlingen av nya avtal annonseras normalt under våren innan säsongen för avtalsstart. Annons publiceras på hemsidan, Kommers annons, Opic och TED som är en databas för upphandlingar inom hela EU.

Avtalen tecknas för en period om två år med möjlighet att förlänga i ytterligare två år.

För att möjliggöra för så många som möjligt att delta i upphandlingen delas den upp i delområden, i praktiken innebär det att anbud kan lämnas per ort.

Frågor och förbättringsförslag gällande snöröjning

Vid frågor eller synpunkter gällande snöröjning, är du välkommen att kontakta Medborgarservice.