Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgifter och riktlinjer för förskola och fritidshem

Hur mycket du betalar beror på hur stora inkomster hushållet har per år. Det beror också på hur många barn ni har.

Tierps kommun har maxtaxa. Detta innebär att man betalar avgift i förhållande till hushållets gemensamma inkomst före skatt, men det finns en gräns för högsta avgift.

Avgiften är en fast månadsavgift som bestäms utifrån inkomst och som betalas 12 månader per år och betalas från och med placeringsdatum. Avgiften indexregleras i januari varje år. Högsta avgift betalas om den gemensamma inkomsten överstiger 54 830 kronor per månad. Är inkomsten lägre blir avgiften lägre. Den avgiftsgrundande inkomsten är bruttoinkomst samt beskattningsbara ersättningar och bidrag.

För att avgiften ska bli korrekt måste inkomstuppgift för hushållet uppdateras vid förändringar och bekräftas minst en gång per år.

Om du inte lämnat inkomstuppgift får du automatiskt avgift enligt högsta taxan.

För varje placerat barn finns det maxbelopp. Om flera barn är placerade i barnomsorgen (0-13 års ålder) räknas det yngsta barnet som nummer ett när avgift ska beräknas. Från och med det fjärde barnet tas ingen avgift ut.

Inkomstredovisning - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn 1 — 5 år i förskola

För det yngsta barnet betalar man 3 % av inkomsten, dock högst 1645 kronor per månad. Har man fler barn betalar man 2 % eller max 1097 kronor för det andra barnet och för det tredje barnet betalar man 1 % eller max 548 kr. Fjärde barnet ingen avgift. Taxan är densamma oavsett vilken omsorgsform man har barnet/en placerade i.

Antal barn
Högsta avgift (vid maxtaxa)Andel av bruttoinkomst
Barn 1 (det yngsta)1645 kr3 %
Barn 21097 kr2 %
Barn 3548 kr1 %
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Exempel: Vad blir avgiften?
Klas och Maria bor tillsammans och har sammanlagt en inkomst på 32 000 kr i månaden. De har två barn i förskola. Kostnaden blir då:

32 000 kr x 5% (barn 1 kostar 3% och barn 2 kostar 2%) = 1600 kr för båda barnen.

Särskilda regler för barn 3–5 år

Det finns två placeringar i förskolan:

(1) Allmän förskola 3-5 år. Denna placering är avgiftsfri men begränsad till 15 timmar per vecka, dvs 525 timmar/år. Det är förskolan som bestämmer hur tiden fördelas och den allmänna förskolan gäller inte under skolans lov. Vårdnadshavare kontaktar förskolans administration för att ansöka om placeringen.

(2) Förskola 3-5 år. För denna placering gäller förskoletaxa från första timmen enligt kommunens regelverk. Det innebär en reducerad avgift med 15 % under tiden september till maj, och full avgift från juni till augusti.

Barn (6-13 år) i fritidshem

  • För det yngsta barnet betalar man 2 % av inkomsten, dock högst 1097 kr/mån.
  • Har man fler barn betalar man 1 % för för andra resp. tredje barnet, dock högst 548 kr per barn och månad.

Exempel med ett barn i förskola och ett barn i fritidshem
Om man har två barn, varav ett i förskola och det andra i fritidshem gäller 3% (max 1645 kr/mån) för det yngsta barnet och 1 %, (max 548 kr/mån) för barnet i fritidshem.

Uppsägning av förskola och fritidshem

Avgiften betalas under uppsägningstiden som är 60 dagar.

Har du frågor kring avgifterna?

Kontakta Medborgarservice 0293-21 80 88.