Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Barnhälsa

Barnhälsan är ett stöd som har i uppdrag att utveckla förskoleverksamheten samt bistå med stöd på organisations-, grupp- och individnivå. I barnhälsan ingår professioner som arbetar med både gemensamma och professionsspecifika insatser.

En profession inom barnhälsan är specialpedagoger. Kontakt med specialpedagogerna sker via rektorn på förskolan.

Barnhälsan ska

  • arbeta främjande och förebyggande samt tidigt upptäcka och utreda stödbehov så att förskolan sätter in åtgärder, på rätt sätt och i rätt tid där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
  • strukturera arbetet med att tidigt uppmärksamma och kartlägga alla barns behov, intressen och förmågor så att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barns utveckling och lärande.
  • planera för arbetet kring barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd.
  • samverka för att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Att arbeta för tillgänglig lärmiljö innebär att verksamheten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur de hänger samma med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer.

 

Dokument

Barn- och elevhälsoplan
Planen syftar till att bland annat vara en grund för att förankra, utvärdera och utveckla elevhälsans arbete.
Barn- och elevhälsoplan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)