Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan Bikupan - Vendel

Förskolan Bikupan ligger i vacker naturmiljö med inslag av såväl kossor, som vi kan se från förskolegården, samt närhet till en fin gammal väderkvarn, som vi ofta promenerar till. Förskolan ligger integrerad i skolans lokaler i ett lugnt och stillsamt område i Vendel.
Bikupan ha tre åldersindelade avdelningar, Stinget , Biet och Spejaren. Förskolan samarbetar under vissa tider samt vid lov med fritidshemmet som är i skolans lokaler.

Utbildningen på förskolan

Utbildningen styrs och planeras utifrån våra styrdokument Läroplan för föskolan (Lpfö18). Utifrån dessa mål planeras meningsfulla aktiviteter som utgår från barnens intressen och behov.
Vi lägger stor vikt vid det kompetenta barnet och använder lekfulla och lärorika undervisningsmetoder som ofta är temainriktade. Varje barns lärande är unikt och genom tillgänglig utbildning för alla har barnen inflytande och är delaktiga i sitt eget lärande.
På Bikupan får barnen möjlighet att lära genom många olika uttrycksformer där vi ofta använder oss av naturens material samt rörelse, sång, drama, skapande som också är en form av kommunikation.

I vårt arbete för hållbar utveckling erbjuder vi barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Förskolan är Grön flagg certifierad sedan våren 2021.

Värdegrundsarbetet är en röd tråd i hela vår utbildning. Tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för det lustfyllda livslånga lärandet så att barnen ska känna sig nyfikna, trygga, sedda och respekterade.

Besöksadress

Hovgårdsberg
74895 Örbyhus