Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan Björkgården - Tierp

Förskolan Björkgården ligger centralt i Tierp nära beläget till skola, bad, naturområde och nära till resecentrum. Förskolan består av två avdelningar, Hajen (1-3år) och Krokodilen (3-5 år).

Vårterminen 2024 flyttar förskolan Björkgården in i nybyggda Vallskoga förskola.

Utbildningen på förskolan

Vi vill ge varje barn en likvärdig utbildning som ska lägga grunden till det livslånga lärande. Vi är lyhörda för barnens intressen och spontana nyfikenhet här och nu. Vi lyssnar och tolkar barnens kroppsspråk för att varje barn ska få känna sig betydelsefull. Att varje barn får utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation.

Vi tar vara på naturens möjligheter genom att vara utomhus varje dag. Vårt arbetssätt är att vi dela oss i mindre grupper där vi undervisar barnen genom att stimulera, upptäcka och undersöka tillsammans utifrån läroplansmålen.

Vi inspirerar barnens nyfikenhet genom bl.a. NTA (natur och teknik för alla). Förskolan är certifierad med Grön flagg, från stiftelsen Håll Sverige rent sedan 2016.

Besöksadress

Gustavsgatan 5, Tierp