Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan Grodan - Tierp

Förskolan Grodan är en förskola med en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år och ligger i ett villaområde i norra delen av Tierp. Vår närmiljö består av skog med vindskydd, Vegavallens friluftsområde med sagostig och motorikbana samt nära till fina lekparker.

Utbildningen på förskolan

På Grodan arbetar vi med åldersindelade grupper men har även aktiviteter tillsammans. Mycket av tiden tillbringar vi ute där vi utforskar och upplever vår närmiljö tillsammans där barnens nyfikenhet och utforskande stimuleras.

Vi arbetar även med Före Bornholmsmodellen som är ett språkutvecklande material. Vi arbetar aktivt med att kunna ge varje barn en möjlighet att upptäcka och leka med språket genom rim, ramsor och högläsning vilket ökar barnens språkförmåga samt ordförråd. Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sin egen uppfattning, ordförståelse, ställa frågor och kommunicera med varandra. Vi arbetar även med matematik samt experimenterar tillsammans med barnen med hjälp av material från NTA (natur och teknik för alla). All utbidlning och undervisning utgår utifrån mål i läroplanen för förskolan.

Besöksadress

Fågelvägen 19
815 45 Tierp