Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan Paletten - Örbyhus

Förskolan ligger centralt i Örbyhus med närhet till skogen som ger möjlighet till fina naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Förskolan har sex åldersindelade avdelningar uppdelade på tre spår med en avdelning för äldre barn och en avdelning för yngre barn i varje spår.

Utbildningen på förskolan

Förskolans gård stimulerar till både motoriska utmaningar och lekfulla aktiviteter. Innemiljön är väl planerad för att stimulera utveckling och lärande hos barnen.

I vår undervisning arbetar vi för att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Vi använder oss av NTA, Natur och teknik för alla, där barnen ges möjlighet till experimentellt lärande bl.a. kring ämnena vatten, luft och ljud.

I vårt arbete för hållbar utveckling erbjuder vi barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Förskolan är Grön flagg certifierad sedan våren 2021.

Vi arbetar för att vår utbildning ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det är viktigt för oss att alla barn och vårdnadshavare känner sig trygga hos oss på förskolan Paletten.

Arbetet på förskolan planeras utifrån Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö18).

Besöksadress

Vendelvägen 2
74841 Örbyhus