Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan Tallbacken - Månkarbo

Tallbackens förskola ligger i direkt närhet till skog och natur. Förskolan är certifierad med Grön flagg, från stiftelsen "Håll Sverige rent" där vi i undervisning och inomhusmiljöer använder oss mycket av naturliga material samt vistas mycket ute i skogen. Vår förskola består av fem avdelningar och vi samarbetar i spår där barnen är indelade i åldersnära grupper för att ge barnen goda förutsättningar för lärande.

Utbildningen på förskolan

Undervisningen, som styrs och planeras utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18), lägger grunden för varje barns lärande. Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten samt känna sig sedda.
Inom Grön Flagg finns det nio teman som bidrar med hållbar utveckling och vi lägger stort fokus på undervisning om bland annat djur, natur, skräp och avfall. Genom att göra barnen medvetna om hållbar utveckling skapar det även lust till lärandet i andra aspekter.
Vi arbetar aktivt med språkutveckling i vår undervisning och använder oss av TAKK (Tecken som stöd), bildstöd och boksamtal för att skapa förutsättningar för varje barn att utveckla sin kommunikativa förmåga. Vi tycker att det är viktigt att barnen ska få utforska genom skapande t. ex genom bildskapande samt andra uttrycksformer såsom lek, drama, musik och rörelse.

Besöksadress

Gunnarsbovägen 3
815 69 Tierp