Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierp

I Tierps köping finns flera förskolor med verksamhet för barn 1-5 år. Förskolorna har lite olika inriktningar.

Förskolan Björkgården

Björkgården ligger centralt i Tierp nära beläget till skola, bad, bibliotek och naturområde. Förskolan ligger nära till kommunikationer som buss och tåg. Förskolan består av två avdelningar Hajen för 1-3 åringar och Krokodilen för 3-5 åringar.

Vi vill ge varje barn samma möjligheter, genom att vi är lyhörda för barnens intressen och spontana nyfikenhet här och nu. Vi lyssnar och tolkar barnens kroppsspråk för att varje barn ska få känna sig betydelsefull.  Att varje barn får utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation.

Vi tar vara på naturens möjligheter genom att vara ute varje dag, upptäcka och undersöka saker tillsammans som inspirerar till kreativitet. Vi uppmuntrar barnen att skapa med natur och återvinningsmaterial. Vi inspirerar barnens nyfikenhet genom bl.a. NTA (natur och teknik för alla).

Förskolan är certifierade med Grön flagg, från stiftelsen "Håll Sverige rent".

Kontaktuppgifter:
Gustavsgatan 5, 815 38 Tierp

Hajen: 0293-21 90 16
Krokodilen: 0293-21 90 15

Förskolechef: 0293 - 21 90 19 
Bitr.förskolechef: 0293 -21 90 10, 21 90 14

Björkgårdens förskola

Förskolan Grodan

Förskolan Grodan bedriver sin verksamhet i en villa i norra delen av Tierps köping. Tillgång till grönområde, skogsbackar och Skatberget.

Återvinning stimulerar fantasin

Med enkla medel och återvinningstankar skapar vi lekmiljöer både inomhus och ute på vår gård. Vi tar hand om saker som ingen behöver eller vill ha och spinner vidare i tankar som: - Vad kan man ha den till? Vi utmanar våra material och våra barn för att hitta det lekfulla lärandet. Med sagans och barnens fantasi är allt möjligt.

Tecken som stöd i språket

Vi arbetar aktivt med språk och språklig medvetenhet, bland annat ger vi barnen möjlighet att lära sig använda alternativa kommunikationssätt. Vi använder tecken som stöd i den dagliga verksamheten.

Vi har en avdelning med ca 20 barn, mellan 1-5 år. 

Kontaktuppgifter: 0293 - 21 90 70
Fågelvägen 19, 815 45 Tierp 

Rektor:  0293-21 94 08
Biträdande rektor: 0293 - 21 90 20, 0293-21 90 91

Förskolan Humlegården

Förskolan Humlegården är belägen i centrala Tierp med närhet till kommunikation, skola, bibliotek och grönområden.

Förskolan består 80 barn fördelat på 5 avdelningar.

På förskolan vill vi se varje barns individuella behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig trygga. Det är viktigt att alla barn har rätten till att få vara sig själv och därefter bli behandlad med respekt. Vår miljö är under ständig förändring både inne och ute, för att kunna anpassas efter barngruppens behov.

Vi arbetar med värdegrundsfrågor och arbetar utifrån likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Barns inflytande ser vi som en självklarhet att de kan vara med och påverka förskolan. Vi lägger stor vikt vid social kompetens, språk, matematik, NTA och digitalisering

Vi arbetar med montessorimaterial för att barnen ska få en visuell upplevelse av t.ex. matematik och språk. I språket använder vi oss också av tecken som stöd samt bildscheman för att underlätta i kommunikationen.

Förskolan är Grön flagg certifierad genom stiftelsen "Håll Sverige rent".

Vi utgår alltid från läroplanen (Lpfö18) när vi planerar och utvärderar verksamheten.

Kontaktuppgifter:
Nämndemansgatan 4, 815 41 Tierp

Nissebo 0293-219161
Trollebo 0293-219162
Humlebo 0293-219163
Knyttebo 0293-219164
Mullebo 0293-219165

Förskolechef: 0293-219019

Bitr. förskolechef: 0293-21 90 10, 21 90 14

Förskolan Kvarnbacken

Kvarnbacken är en nybyggd förskola som färdigställdes i januari-18. Förskolan byggdes i silverklass, vilket innebär att man tagit stor hänsyn till miljö när det gäller bland annat materialval på byggnaden och energiförbrukning.

På Kvarnbackens förskola ryms det 120 barn och ett 20-tal pedagoger, vi är uppdelade på 2 plan och 6 avdelningar.

På Kvarnbacken vill vi tillgodose varje barns individuella behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna sig trygga och då känna att förskolan är rolig och lärorik.

Vi anser att leken är en viktig del i barnens utveckling och ger den därför stort utrymme i verksamheten.

Det är viktigt att alla barn har rätten till att få vara sig själv och därefter bli behandlad med respekt.

Vi vill främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Hos oss är det viktigt att se olikheter som en styrka och en rikedom.

Varmt välkomna till oss!

Kontaktuppgifter:
Tegelbruksgatan 99, 815 36 Tierp

Kornet 0293-219141
Fröet 0293-219140
Axet 0293-219142
Semlan 0293-219138
Krabbeluren 0293-219139
Skorpan 0293-219143 

Rektor: 0293-21 94 08
Biträdande rektor: 0293-21 90 20, 0293-21 90 91

Förskolan Traktorn

Förskolan Traktorn är en liten förskola som ligger centralt i Tierp med närhet till tåg- och busstationen, bibliotek, bad och natur.

Vårt mål är att erbjuda barnen lustfyllt lärande genom lek och aktiviteter både inom- och utomhus. Det är viktigt att barnen vistas ute varje dag, de yngsta barnen sover utomhus året runt i egna eller förskolans vagnar.

På Traktorn har estetiska uttryckssätt såsom sång, dans och skapande i olika former stort utrymme. Musik/rörelse har stor betydelse för barns språkliga- och motoriska utveckling och finns därför med i aktiviteter vid flera tillfällen varje dag. Vi använder gärna instrument när vi sjunger och dansar.

Alla människors lika värde, att ta eget ansvar och visa respekt för varandra präglar vårt arbetssätt.

Beroende på barnens ålder, mognad eller vad som planerats för dagen delas barnen ofta upp. I flera mindre grupper för att utmana och tillgodose varje barns behov.

Förskolan är certifierade med Grön flagg, från stiftelsen "Håll Sverige rent".

Kontaktuppgifter: 0293-21 91 45
Mattiasgatan 12 B, 815 36 Tierp

Avdelningar:
Gitarren, Tfn; 0293-21 91 44
Maracas, Tfn: 0293-21 91 45
Tamburinen, Tfn: 0293-21 91 45

Förskolechef: 0293 - 21 95 59
Bitr.förskolechef:
0293 - 21 90 12
0293 - 21 91 85

Vallskoga förskola

Vallskoga förskola ligger med närhet till naturen med skog och äng runt knuten. Närheten till naturen gör att vi kan använda oss av den i lärandet med barnen som ett extra rum.

På ett lekfullt sätt fångar vi barnens intresse för motorik, språk, matematik, natur och teknik i olika miljöer, både inne och ute. Förskolan är tillfälligt belägen i moduler vid Tolftaliden 6.

Miljön ligger oss varmt om hjärtat och i vardagen hjälps vi åt med lättare sysslor såsom sopsortering av glas, papper, plåt, plast. På våren odlar vi i mindre skala. Vi arbetar även utifrån Naturskyddsföreningens riktlinjer vad det gäller Giftfri förskola och vi har börjat vår väg mot en giftfri vardag.

Vallskoga är en förskola med 4 åldersblandade avdelningar , 1-5 år. Vår förskola består av öppenhet mellan avdelningarna och vi ser oss som ett stort arbetslag. Med ett lekfullt arbetssätt vill vi fånga barnens intresse för alla delar i läroplanen, Lpfö 18.

Kontaktuppgifter: 0293-21 91 81
Tolftaliden 6, 815 41 TIERP

Avdelningar:
Kajan, Tfn; 0293-21 91 82
Korpen, Tfn: 0293-21 91 81
Kråkan, Tfn: 0293-21 91 81
Skatan, Tfn: 0293-21 91 80

Förskolechef: 0293 - 21 95 59
Bitr.förskolechef:
0293 - 21 90 12
0293 - 21 91 85

Vallskoga förskola

Förskolan Norrskenet

Det är 3 avdelningar: Strålen för de små, Slingan för de lite större och Bågen för de stora barnen.

Kontaktuppgifter: 0293-21 91 45
Mattiasgatan 12 A, 815 36 Tierp

Avdelningar:
Strålen , Tfn; 0293-21 91 30
Slingan,  Tfn: 0293-21 91 31
Bågen,    Tfn: 0293-21 91 32

Förskolechef : 0293- 21 90 19

Bitr.förskolechef: 0293 21 90 10, 21 90 14

Expedition Förskoleverksamheten

Administration: 0293 - 21 90 13, 0293 - 21 95 01