Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tobo - Vendel - Örbyhus

Förskolan Regnbågen i Tobo

Förskolan Regnbågen har ca 35 barn i åldrarna 1-5. Förskolan ligger i ny rustade lokaler på nedre plan i Tobos gamla skola, med närhet till skogen och en stor fin gård.

Vi arbetar ofta med mindra grupper då vi delar in barnen efter ålder, intress och behov. Mycket av vår verksamhet sker utomhus. Vi arbetar med grön flagg, det är ett arbete som handlar om hållbar utveckling genom håll Sverige rent och vi blev certifierade under höstterminen 2015.

Vi arbetar med genus, värdegrundsfrågor och med tillgänglighet för alla. Vår miljö är under ständig förändring både inne och ute, för att kunna anpassas efter barngruppens behov.

Varje vecka kommunicerar vi genom Unikum (ett webbaserat verktyg) med vårdnadshavarna där vi berättar om vad som har och kommer att ske.
Förskolan har 3 avdelningar.

Vi utgår alltid från läroplanen (Lpfö 18) när vi planerar och utvärderar verksamheten.

Skolvägen 13, 748 50 Tobo
Safiren: 0293-21 96 40
Rubinen: 0293 - 21 96 41
Smaragden: 0293 - 21 96 42

Förskolechef : 0293 - 21 90 19

Bitr. förskolechef: 0293 - 21 90 10, 21 90 14

Förskolan Bikupan i Vendel

Förskolan Bikupan har avdelningar, Stinget och Spejaren och Biet med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Bikupan är integrerad i skolan som ligger i ett lugnt och naturskönt område i Vendel. Vi samarbetar med öppningar , stängningar samt vissa lov tillsammans med fritidshemmet. Vi har 3 åldersindelade grupper.

Vi lägger stor vikt vid utevistelse och att arbeta med naturskolepedagogik i vår verksamhet. Vi använder oss av naturens material för att utveckla barnens lärande som tex. Språk, matematik, naturvetenskap, utveckla barnens motorik mm. Tillsammans med de äldre barnen lagar vi lunch över öppen eld och äter ute en dag i veckan när vädret tillåter. Vi arbetar ofta temainriktat, samt lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor och hur man ska vara mot varandra. Även sång och musik är ett stort inslag i vår verksamhet.

Verksamheten styrs utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö18. " Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar."

Biet

Biet är en avdelning med barn i åldern 3 - 4 år.

Stinget

Stinget är en avdelning med barn i åldern 1-3 år. Vår verksamhet bygger på att utveckla bl a. språk, fantasi och rörelse på ett lekfullt sätt.

Spejaren

Spejaren är en avdelning där de äldre förskolebarnen går, 4-5-åringar. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande genom att ha ett lustfyllt innehåll med leken som arbetsmodell, vi ser varje situation som en möjlighet till utveckling och lärande för barnen. Genom detta skapar vi en bra grund och trygghet för barnen när de sedan ska gå vidare till förskoleklass.

Förskolan är certifierade med Grön flagg, från stiftelsen "Håll Sverige rent".

Hovgårdsberg, 748 95 Örbyhus

Spejaren: 0293-21 96 62
Stinget: 0293-21 96 63
Biet 0293 - 21 96 65

Förskolechef: 0293 - 21 95 59

Bitr.förskolechef:
0293 - 21 90 12
0293 - 21 91 85

Förskolan Paletten i Örbyhus

Förskolan ligger centralt i Örbyhus i närheten av tåg- busstation, bibliotek, bad och gymnastikhall.

Vi tror på att barn är kompetenta och vi vill arbeta för att barnen ska känna lust och vilja till lek, utveckling och lärande. Vi delar oss så ofta som möjligt i mindre grupper för att lättare kunna ta till vara varje barns intressen och förmågor.

Vi är ute varje dag. Ibland på förskolans gård och ibland går vi iväg till skogen eller annan lekplats.

Vår vision för förskoleverksamheten i Tierps kommun är ett lekfullt lärande, professionella pedagoger, trygga barn och utmanande miljöer hela dagen.

Vårt mål är att varje barn ska avsluta sin förskolevistelse hos oss med en stark självkänsla, en mängd olika förmågor/kunskaper och en massa nyfikenhet.

Förskolan är certifierade med Grön flagg, från stiftelsen "Håll Sverige rent".

Vendelvägen 2, 748 41 Örbyhus
Tfn: 0293 - 21 95 53

Avdelningar:
Gul, 0293 - 21 95 50
Lila, 0293 - 21 95 51
Röd, 0293 - 21 95 52
Blå, 0293 - 21 95 54
Orange, 0293 - 21 95 56
Grön, 0293 - 21 95 57

Förskolechef: 0293 - 21 95 59
Bitr.förskolechef:
0293 - 21 90 12
0293 - 21 91 85

Förskolan Skogsbacken i Örbyhus

Förskolan Skogsbacken ligger i anslutning till Örbyhus skola, nära till tåg och busstationen. Förskolan ligger även nära bibliotek, bad och gymnastikhall.

Verksamheten består av två avdelningar:
Blåsippan för de yngre barnen.
Vitsippan för de äldre barnen.

Vi på förskolan Skogsbacken erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet med förskolans läroplan som grund för det livslånga lärandet.

Våra kompetenta barn ska gå till förskolan med stor lust att vilja leka och lära. Vi delar in barnen i mindre grupper för att lättare kunna ta till vara varje barns intressen och förmågor.

Vi är ute varje dag. Ibland på förskolans gård och ibland går vi iväg till skogen eller annan lekplats.

Vår vision för förskoleverksamheten i Tierps kommun är ett lekfullt lärande, professionella pedagoger, trygga barn och utmanande miljöer hela dagen.

Vårt mål är att varje barn ska avsluta sin förskolevistelse hos oss full av förmågor och en stark självkänsla.

Skolvägen 3, 748 41 Örbyhus
Tfn: 0293 - 21 95 58

Vitsippan, 0293-21 95 60
Blåsippan, 0293-21 95 55

Förskolechef: 0293 - 21 95 59
Bitr.förskolechef:
0293 - 21 90 12
0293 - 21 91 85

Expedition Förskoleverksamheten

Administration: 0293 - 21 90 13, 0293 - 21 95 01