Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierps Naturskola

Välkomna att upptäcka naturen som klassrum tillsammans med oss.

Lugn i naturen.

Vårt uppdrag är att inspirera, stödja och stimulera till utomhuspedagogik och arbetet med hållbar utveckling.

 • Vi vänder oss till alla som arbetar inom för- och grundskolan och vi vill medverka till att skolor och förskolor använder sin närmiljö som en del av undervisningen – i alla ämnen.
 • Naturskolan är ingen skola utan ett arbetssätt.
 • Vi arbetar med barn och elevgrupper i deras egen närmiljö.
 • Tierps Naturskola är medlem i Naturskoleföreningen med mottot ”Att lära in ute”.

Om Naturskolan

Naturskolan är en kommunal resurs. En heltidstjänst som delas av två personer. Naturskolan är kostnadsfri för skolor och förskolor i kommunen.

Naturskolans mål


Dagar med barn och elevgrupper

 • Att vara en utnyttjad resurs i skolans och förskolans arbete med det centrala innehållet i Lgr 22 och strävansmålen i Lpfö 18.
 • Att genom elevers förarbete innan och uppföljande arbete efter en dag med Naturskolan fördjupa kunskapen innom det aktuella området.
 • Att genom ett undersökande arbetssätt ute skapa en positiv känsla för naturen och öka förståelsen för ekologiska samband.
 • Att stimulera barn och elever att röra på sig i naturen som ett led i att öka den fysikska aktiviteten för förbättrad hälsa och motorik.
 • Att visa alternativa och komplementerande arbetsmetoder och stimulera till att bedriva regelbunden utomhuspedagogik i närmiljön.

Fortbildning för pedagoger

 • Att fortbilda pedagogerna i kommunen om hur undervisning kan bedrivas utomhus i alla ämnen.
 • Att stimulera lärare att arbeta på ett ämnesövergripande sätt.
 • Att genom ökad kunskap om naturen öka tryggheten hos personalen för att på så sätt stimulera till ett undersökande arbetssätt med elever ute.
 • Att genom ökad kunskap om utomhuspedagogiska arbetssätt hos pedagoger bidra till att den fysiska aktiviteten innom ramen för skoldagen ökar.Inför träff med Tierps Naturskola

Vi ser fram emot vårt möte, här följer några viktiga rader om ordning och säkerhet.

Naturskolans personal tar ansvar för att de övningar som genomförs är lämpliga för åldersgruppen, att de utförs på ett lämpligt sätt.

Medföljande pedagog ska vara känd av gruppen, samt ha en handlingsplan för händelse av att elev avviker eller beter sig olämpligt. Det är medföljande pedagoger som känner gruppen och har kunskap om särskilda behov/beteenden som föreligger hos någon elev.

Tillsammans ansvarar vi för att eleverna ska få en härlig dag med nya intryck, och nya lärsituationer.

Boka oss

Kontakta oss på naturskolan@tierp.se 

Sidor med information och inspiration

Naturskoleföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
"Bladet" föreningens tidning med pedagogiska tips och intressanta artiklar.

Håll Sverige rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trevligt "materialrum" med inspirerande material för skola och förskola

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Globala målen, Lärande för hållbar utveckling och mycket mer.

Outdoor teaching Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställa böckerna i "Att lära in ute" serien

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bra information om Allemansrätten m.m.

WWF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Världsnaturfondens tips om hur du kan jobba med hållbar utveckling.