Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierps Naturskola

Välkomna att upptäcka Naturen som klassrum tillsammans med oss.

Lugn i naturen.

Vårt uppdrag är att inspirera, stödja och stimulera till utomhuspedagogik och arbetet med hållbar utveckling.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom för- och grundskolan och vi vill medverka till att skolor och förskolor använder sin närmiljö som en del av undervisningen – i alla ämnen.

Naturskolan är ingen skola utan ett arbetssätt.

Vi arbetar med barn och elevgrupper i deras egen närmiljö.

Tierps Naturskola är medlem i Naturskoleföreningen med mottot

”Att lära in ute”.

 

Om Naturskolan

Naturskolan är en kommunal resurs, kostnadsfri för skolor och förskolor i kommunen.

Naturskolans mål

 

Dagar med barn och elevgrupper

  • Att vara en utnyttjad resurs i skolans och förskolans arbete med det centrala innehållet i Lgr 11 och strävansmålen i Lpfö 98.
  • Att genom elevers förarbete innan och uppföljande arbete efter en dag med Naturskolan fördjupa kunskapen innom det aktuella området.
  • Att genom ett undersökande arbetssätt ute skapa en positiv känsla för naturen och öka förståelsen för ekologiska samband.
  • Att stimulera barn och elever att röra på sig i naturen som ett led i att öka den fysikska aktiviteten för förbättrad hälsa och motorik.
  • Att visa alternativa och komplementerande arbetsmetoder och stimulera till att bedriva regelbunden utomhuspedagogik i närmiljön.

Fortbildning

  • Att fortbilda pedagogerna i kommunen om hur undervisning kan bedrivas utomhus i alla ämnen.
  • Att stimulera lärare att arbeta på ett ämnesövergripande sätt.
  • Att genom ökad kunskap om naturen öka tryggheten hos personalen för att på så sätt stimulera till ett undersökande arbetssätt med elever ute.
  • Att genom ökad kunskap om utomhuspedagogiska arbetssätt hos pedagoger bidra till att den fysiska aktiviteten innom ramen för skoldagen ökar.