Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Naturskolan - från förskola till gymnasiet

Naturskolan är ingen skola med skolhus och elever. Det är ett sätt att arbeta, ”Att lära in ute”. Naturskolan i Tierp är en kommunal resurs vars uppdrag är att inspirera alla, som arbetar inom för- och grundskolan, till att använda sig av skolans närmiljö som en del i sin undervisning – i alla ämnen.

Naturskolan ger kostnadsfri pedagogisk rådgivning, fortbildning och stimulering till ökad utomhusundervisning för pedagoger i Tierps kommun.

Vi arbetar med barn och elevgrupper i Er egen närmiljö. Vi har möjlighet att delta i planeringsarbetet om det finns behov. Vi handleder och fortbildar personal och medverkar i undervisningen.

Tillsammans utvecklar vi idéer om hur skol- och förskole gården kan utformas så att den inbjuder till lustfylld lek, rörelse och undervisning i naturen.

Det finns möjlighet för förskolor och skolor att låna material hos oss.