Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Skolkurator

Skolkurator stödjer och vägleder elever samt deras föräldrar i psykosociala frågor. Kuratorn samarbetar med skolans personal samt andra resurser och verksamheter om behov finns.

Som elev kan du vända dig till kuratorn när du behöver en annan vuxen att prata med eller om något bekymrar dig. Kuratorn lyssnar och ger vägledning om till exempel:

  • skolsituationen
  • mobbning/utanförskap
  • familjesituationen
  • vänskapsrelationer
  • stress, oro och nedstämdhet
  • missbruk
  • kärleksbekymmer

Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det.

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att ett barn far illa. I dessa fall upphävs kuratorns tystnadsplikt.