Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Skolsköterska

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnads­kompetens och har nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskan arbetar i enligt ett fastställt basprogram som säkerställer en likvärdighet när det gäller elevhälsans medicinska insatser.

En del av skolsköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Till detta kommer de mer medicinskt avgränsande uppgifterna som hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer samt enklare sjukvårdsåtgärder.

Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Dokumentationen i skolhälsojournalerna är databaserad.