Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagog

Specialpedagogen har en övergripande funktion och tillför pedagogisk kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja lärande och utveckling utifrån elevers behov. Specialpedagogen gör pedagogiska utredningar och handleder lärare i utformandet av åtgärdsprogram. Specialpedagogen samarbetar också med barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, socialtjänst, logoped och bibliotek.

Speciallärare

Specialläraren arbetar på grupp- och individnivå med de barn och ungdomar som är i behov av stöd. Specialläraren deltar i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram samt pedagogiska utredningar.

Både specialpedagog och speciallärare fungerar som rådgivare i frågor som rör språk-, läs- och skriv samt matematikutveckling.