Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fritidshem för grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever

Elever från grundsärskolan och gymnasiesärskolan har möjlighet till plats på Centralskolans särfritids. Särfritids har ändamålsenliga lokaler och en trygg utemiljö.

Verksamheten är öppen i anslutning till skoldagen samt vid lov.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan såväl tids- som innehållsmässigt samt att erbjuda barnen/ungdomarna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

För barn under 12 år tillämpas samma regler som för övrig fritidshemsverksamhet. För barn/ungdomar över 12 år krävs att barnen har behov av särskilt stöd eller har rätt till korttidstillsyn utifrån LSS.

Ansökan om fritidshem