Björkängsskolan, Karlholm

Björkängsskolans huvudbyggnad i solljus.

Om Björkängsskolan

I Björkängsskolan bedrivs verksamhet i förskoleklass och fritidshem samt grundskola åk 1-6. Skolan arbetar mycket med skog, natur och miljö.

Eleverna på Björkängskolan fortsätter sin skolgång på Ol Andersskolan från åk 7.

Lena Skans
Telefon: 0293-21 94 17
E-post: lena.skans@tierp.se

Postadress

Björkängsskolan
Korsnäsvägen 5
819 40 Karlholmsbruk

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293 -21 83 62

Regnbågens fritidshem
Telefon: 0293-21 94 98

Förskoleklass, Regnbågens fritidshem
Telefon: 0293-21 94 98

Fritidshemmet ligger i anslutning till skolan. Där har barnen möjlighet till lek och aktivitet varje dag.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 94 07

Skolsköterska

Emma Åkerlund
Telefon: 0293-21 94 05

Kurator

Ida Björklund
Telefon: 0293- 21 86 23

Elevassistent

Jens Svenningdahl
Telefon: 0293- 21 94 06

Skolbiblioteket är inhyst i Karlholms bibliotek.