Bruksskolan, Söderfors

Bruksskolans skolbyggnad med lekpark i förgrunden.

Bruksskolan i Söderfors är en grundskola. Det finns även ett fritidshem kopplat till skolan. Här finns närheten till älv och skog, idrottsanläggning och utomhusbad. Allt detta används på olika sätt i undervisningen.

Fakta om Bruksskolan

Antal elever: ca 160
Arbetslag: 1
Årskurser: F-6 och fritidshem

Peter Söderberg
Telefon: 0293-21 97 31
E-post: peter.soderberg@tierp.se

Postadress

Tierps kommun
Bruksskolan
Tamms väg 14
815 76 Tierp

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

 BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62

Telefon till fritids: 0293-21 97 37

Bruksskolans fritidshem håller till i samma lokaler som förskoleklassen. Fritidshemmet har öppet både före och efter skolan.

Frukost och mellanmål serveras dagligen. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa:
Telefon: 0293-21 83 48
Telefon till fritidshemmet: 0293-21 97 37

Bruksskolan har tillsammans med Mehede Skola i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektor och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Kurator

Eva Thorén Zmudzin
Telefon: 0293-21 97 35

Psykolog

Måns Nilsson
Telefon: 0293-21 80 96

Skolsköterska

Emma Mindor
Telefon: 0293-21 97 32

Skolläkare

Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Specialpedagog

Sandra Löfström

Speciallärare

Jeanette Löfström