Centralskolan F-9, Tierp

Centralskolan är en grundskola F-9 och särskola 1-9 som ligger mitt i centrala Tierp. Skolan har en hemtrevlig miljö och varje dag möts olika kulturer, tankar och uttryckssätt.

Sjukanmälan

E-tjänst Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller tonvalstelefon 0293-21 83 40
Anmälan om frånvaro ska ske varje dag.
Vårdnadshavare kan direkt följa sitt barns frånvaro i skolan via Dexter.

Kontaktuppgifter

Grundskolan

Telefonnummer

F-3

0293-21 84 26

4-6

0293-21 81 92

7-9

0293-21 81 03

7-9

0293-21 82 51

  

Grundsärskolan

 


0293- 21 91 50/0293-21 91 53

  

Fritidshem

 

Sparvugglan

0293-21 84 25

Pärlugglan

0293-21 83 45

Tornugglan

0293-21 81 04

Särfritids

0293- 21 84 60

 

Rektor och biträdande rektor för Centralskolan

Rektor
Frida Kjetselberg, 0293-21 83 38
frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor​er
Margareta Lemoine, 0293-21 86 25
margareta.lemoine@tierp.se

Emanuel Levin, 0293-21 83 32
emanuel.levin@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator
Linn Stålberg
Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan. ”
Tel: 0293-21 91 56
e-post: linn.stalberg@tierp.se

Psykolog
Psykologen finns på skolan några dagar i veckan.
Tel: 0293-21 82 78
e-post: linnea.westby@utb.tierp.se

Skolsköterska
Anna Dicksson Svensson
Tel: 0293-21 91 51
e-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagog,
Carin Norrby
Tel: 0293- 21 91 52
e-post: carin.norrby@utb.tierp.se

Fritidshem

Alla barn som har morgonfritids börjar sin dag på ett gemensamt spår för att kl.07.30 gå till respektive spår. De yngre barnen går på fritids i anslutning till sina skollokaler och de äldre barnen går på äldrefritids. Från kl. 16.30 går alla barn till ett gemensamt fritids som som stänger för dagen.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: tfn 0293-21 83 48

Fritidsklubben

I Tierps köping kan barn i årskurs 4-6 (ålder 10-12 år) välja att gå på fritidsklubb. Kultur & fritid ansvarar för fritidsklubben.

Post-/besöksadress och karta till Centralskolan

Besöksadress
Grevegatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (karta)

Postadress
Tierps kommun
Centralskolan
815 80 Tierp

Handlingsplaner

Skolan har ett antal handlingsplaner. Nedan presenteras de planer som elever och föräldrar bör känna till.

Läxpolicy
För att stadfästa kunskaper behöver eleverna arbeta hemma med att repetera. Däremot ska skolan inte ge läxor där det krävs vuxenstöd för att klara av läxorna. Läs vidare i skolans läxpolicyPDF (pdf, 227 kB)

Likabehandlingsplan SO 3 lå 19/20
Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling och motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår. Likabehandlingsplan SO 3PDF (pdf, 557 kB)

Policydokument Office 365
Skolan har infört molntjänsten Office 365. Datainspektionen ställer krav gällande molntjänster i skolverksamhet. Ett krav är att alla elever och vårdnadshavare ska informeras om PuL och innebörden av detta.
Information om Office 265 till vårdnadshavarePDF (pdf, 312 kB).
Riktlinjer PuLPDF (pdf, 140 kB)

Korta fakta om Centralskolan

Antal elever: ca 470
Antal pedagoger: ca 60
Årskurser: Fritidshem, grundskola F-9 och grundsärskola F-9