Centralskolan F-9, Tierp

Centralskolan är en grundskola F-9 och särskola 1-9 som ligger mitt i centrala Tierp. Skolan har en hemtrevlig miljö och varje dag möts olika kulturer, tankar och uttryckssätt.

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag.

Kontaktuppgifter

Grundskolan

Telefonnummer

F-3

0293-21 84 26

4-6

0293-21 81 92

7-9

0293-21 81 03

7-9

0293-21 82 51Grundsärskolan0293- 21 91 50/ 0293-21 91 53Fritidshem


Sparvugglan

0293-21 84 25

Pärlugglan

0293-21 83 45

Tornugglan

0293-21 81 04

Särfritids

0293- 21 84 60


Rektor och biträdande rektor för Centralskolan

Rektor
Frida Kjetselberg, 0293-21 83 38
frida.kjetselberg@tierp.se

Rektor Grundsärskolan
Gunilla Olsson, 0293-21 83 67
gunilla.olsson@tierp.se

Biträdande rektor​
Emanuel Levin, 0293-21 83 32
emanuel.levin@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator
Angelica Blomberg Regnerstam
Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.
E-post: angelica.blombergrengerstam@utb.tierp.se
Tel: 0293-21 91 56

Psykolog
Linnea Westby
Psykologen finns på skolan några dagar i veckan.
E-post: linnea.westby@utb.tierp.se
Tel: 0293-21 82 78

Skolsköterska
Anna Dicksson Svensson
E-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se
Tel: 0293-21 91 51


Specialpedagoger
Ulrika Örnehag
E-post: ulrika.ornehag@utb.tierp.se
Åsa Törmä
E-post: asa.torma@utb.tierp.se
Linnea Holmberg
E-post: linnea.holmberg@utb.tierp.se

Studie- och yrkesvägledare
Monica Tibell
E-post: monica.tibell@tierp.se
Tel: 0293-21 81 89

Fritidshem

Alla barn som har morgonfritids börjar sin dag på ett gemensamt spår för att kl.07.30 gå till respektive spår. De yngre barnen går på fritids i anslutning till sina skollokaler och de äldre barnen går på äldrefritids. Från kl. 16.30 går alla barn till ett gemensamt fritids som som stänger för dagen.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293- 21 83 48

Fritidsklubben

I Tierps köping kan barn i årskurs 4-6 (ålder 10-12 år) välja att gå på fritidsklubb. Kultur & fritid ansvarar för fritidsklubben.

Post-/besöksadress och karta till Centralskolan

Besöksadress
Grevegatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (karta)

Postadress
Tierps kommun
Centralskolan
815 80 Tierp

Handlingsplaner

Skolan har ett antal handlingsplaner. Nedan presenteras de planer som elever och föräldrar bör känna till.

Läxpolicy
För att stadfästa kunskaper behöver eleverna arbeta hemma med att repetera. Däremot ska skolan inte ge läxor där det krävs vuxenstöd för att klara av läxorna. Läs vidare i skolans läxpolicyPDF (pdf, 227 kB)

Likabehandlingsplan SO 3 lå 19/20
Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling och motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår. Likabehandlingsplan SO 3PDF (pdf, 557 kB)

Policydokument Office 365
Skolan har infört molntjänsten Office 365. Datainspektionen ställer krav gällande molntjänster i skolverksamhet. Ett krav är att alla elever och vårdnadshavare ska informeras om PuL och innebörden av detta.
Information om Office 265 till vårdnadshavarePDF (pdf, 312 kB).
Riktlinjer PuLPDF (pdf, 140 kB)

Korta fakta om Centralskolan

Antal elever: ca 470
Antal pedagoger: ca 60
Årskurser: Fritidshem, grundskola F-9 och grundsärskola F-9