Centralskolan, Tierp

Bilden visar Centralskolans entré

Centralskolan är en grundskola som ligger mitt i centrala Tierp där eleverna varje dag möter olika kulturer, tankar och uttryckssätt.

Centralskolans inomhusmiljö utreds – åtgärder väntar

Centralskolan i Tierp har omfattande renoveringsbehov och luftkvaliteten inomhus behöver utredas vidare.

Utredningar visar på resultat under gränsvärden – det är alltså inte ohälsosamt att vistas i lokalerna – men även på behovet av fler undersökningar och åtgärder.

Tierps kommun och Tierps kommunfastigheter (TKAB) arbetar för att lösa frågan om Centralskolans lokaler på både kort och lång sikt.

För frågan om lokaler i det längre perspektivet har Tierps kommunfullmäktige tillsatt en politisk beredning. Den har som uppdrag att se över lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång för grundskolans elever i hela Tierps köpings upptagningsområde.

För att kunna göra ytterligare undersökningar planeras beslut om att flytta all verksamhet som pågår i B-huset. Det är den huskropp som har störst behov av åtgärder. Planen är en flytt av anpassad grundskola, slöjdundervisning och tillagningskök till andra lokaler som finns tillgängliga.

Upptäckta brister i huvudbyggnaden (huskropp A) och C-huset med lågstadiet och fritidshemmet är åtgärdade. Dock kommer verksamheter på sikt att behöva flytta ut även där, för att ytterligare undersökningar ska kunna göras. En flytt från huskropp A och C kan tidigast bli aktuell till höstterminen 2023.

Är det farligt för elever att vistas i Centralskolans lokaler?

Nej, utredningar visar på utslag under gränsvärden – det är inte ohälsosamt att vistas i lokalerna. Det finns dock behov av fler undersökningar och åtgärder.

Vilka åtgärder har man hittills tagit?

Tierps kommunfastigheter (TKAB) utför kontinuerligt mätningar av inomhusluften i Centralskolans lokaler. Ventilation i samtliga huskroppar har justerats och tidigare upptäckta vattenskador i A- och C huset har åtgärdats. Planering för utrymning av huskropp B har inletts för att kunna göra ytterligare undersökningar.

Var ska elever äta när matsalen stängs?

Elever på skolan kommer att få äta lunch i klassrum eller andra lokaler tills vidare då även matsalen behöver utrymmas.

Vad händer med Centralskolan på sikt?

Den politiskt tillsatta beredningen har startat arbetet med att ta fram beslutsunderlag i frågan. Beredningens arbete ska redovisas i juni 2023. Det är också viktigt att ytterligare undersökningar kan göras av lokalerna – vilket i sin tur kräver att verksamheter flyttas.

Fakta om Centralskolan

Antal elever: ca 500
Antal pedagoger: ca 60
Årskurser: Fritidshem, grundskola F-9 och grundsärskola F-9

Expedition

Telefon: 0293-21 83 37

Grundskola:

F-3
Telefon: 0293-21 84 26

4-6
Telefon: 0293-21 81 92

7-9
Telefon: 0293-21 81 03
Telefon: 0293-21 82 51

Grundsärskola

Telefon: 0293-21 91 50
Telefon: 0293-21 91 53

Rektor

Frida Kjetselberg
Telefon: 0293-21 83 38
E-post: frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor ​

Anna Wendin
E-post: anna.wendin@tierp.seRektor Grundsärskolan

Gunilla Olsson
Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se

Besöksadress

Grevegatan 16 Länk till annan webbplats. (karta)
815 40 Tierp

Postadress

Tierps kommun
Centralskolan
815 80 Tierp

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

 BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62 

Alla barn som har morgonfritids börjar sin dag på ett gemensamt spår för att kl. 07.30 gå till respektive spår. De yngre barnen går på fritids i anslutning till sina skollokaler och de äldre barnen går på äldrefritids. Från kl. 16.30 går alla barn till ett gemensamt fritids som som stänger för dagen.

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och SYV. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator

Linn Stålberg
Telefon: 0293-21 91 56
E-post: linn.stalberg@tierp.se

Malin Edin
Telefon: 0293-21 91 59
E-post: malin.edin@utb.tierp.se

Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.

Psykolog

Mariana Gadd
Telefon: 0293-21 82 87
E-post: mariana.gadd@utb.tierp.se

Psykologen finns på skolan några dagar i veckan.

Skolsköterska

Anna Dicksson Svensson
Telefon: 0293-21 91 51
E-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagog/Speciallärare

Ann-Charlotte Simonsson
Telefon: 0293-21 91 58
E-post: ann-charlotte.simonsson@utb.tierp.se

Katarina Genzel
E-post: katarina.gentzel@tierp.se

Studie- och yrkesvägledare

Christina Norrström
Telefon: 0293-21 81 89
E-post: christina.norrstrom@tierp.se

Likabehandlingsplan

Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling, motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-2022 Länk till annan webbplats.