Centralskolan, Tierp

Bilden visar Centralskolans entré

Centralskolan är en grundskola som ligger mitt i centrala Tierp. Skolan har en hemtrevlig miljö och varje dag möts olika kulturer, tankar och uttryckssätt.

Fakta om Centralskolan

Antal elever: ca 470
Antal pedagoger: ca 60
Årskurser: Fritidshem, grundskola F-9 och grundsärskola F-9

Expedition och kontaktuppgifter

Expedition

Telefon: 0293-21 83 37

Grundskola:

F-3
Telefon: 0293-21 84 26

4-6
Telefon: 0293-21 81 92

7-9
Telefon: 0293-21 81 03
Telefon: 0293-21 82 51

Grundsärskola

Telefon: 0293-21 91 50
Telefon: 0293-21 91 53

Rektor och biträdande rektor

Rektor

Frida Kjetselberg
Telefon: 0293-21 83 38
E-post: frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor​

Emanuel Levin
Telefon: 0293-21 83 32
E-post: emanuel.levin@tierp.se

Rektor Grundsärskolan

Gunilla Olsson
Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator

Angelica Rengerstam
Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.
Telefon: 0293-21 91 56
E-post: angelica.rengerstam@utb.tierp.se

Psykolog

Linnea Westby
Psykologen finns på skolan några dagar i veckan.
Telefon: 0293-21 82 78
E-post: linnea.westby@utb.tierp.se

Skolsköterska

Anna Dicksson Svensson
Telefon: 0293-21 91 51
E-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagoger

Ulrika Örnehag
E-post: ulrika.ornehag@utb.tierp.se
Åsa Törmä
E-post: asa.torma@utb.tierp.se
Linnea Holmberg
E-post: linnea.holmberg@utb.tierp.se

Studie- och yrkesvägledare

Christina Norrström
Telefon: 0293-21 81 89
E-post: christina.norrstrom@tierp.se

Sjukanmälan

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293 - 21 83 62 

Fritidshem

Alla barn som har morgonfritids börjar sin dag på ett gemensamt spår för att kl. 07.30 gå till respektive spår. De yngre barnen går på fritids i anslutning till sina skollokaler och de äldre barnen går på äldrefritids. Från kl. 16.30 går alla barn till ett gemensamt fritids som som stänger för dagen.

Fritidsklubben

I Tierps köping kan barn i årskurs 4-6 (ålder 10-12 år) välja att gå på fritidsklubb. Kultur & fritid ansvarar för fritidsklubben.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 37

Post-/besöksadress och karta

Postadress

Tierps kommun
Centralskolan
815 80 Tierp

Handlingsplaner

Likabehandlingsplan

Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling, motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-2022 Pdf, 990 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 990 kB)