Centralskolan, Tierp

Bilden visar Centralskolans entré

Centralskolan är en grundskola i centrala Tierp.

Beslut om Centralskolan

Tierps kommunfullmäktige har fattat beslut om att Centralskolan ska rivas och ersättas med en ny skola.

Ett förslag med konkreta planer för att bygga nya lokaler för Centralskolan på befintligt område inne i Tierps köping har tagits fram. Detta förslag behandlas nu av politiken.

Under kommunfullmäktiges möte den 23 april togs beslut om att gå vidare i planeringen för att uppföra en ny skola på Centralskolans nuvarande plats.

Det beslutades även att utreda en försäljning av Centralskolans fastighet och verksamhet. Denna utredning ska vara färdig i september 2024.

Förslag om att uppföra en ny byggnad för Anpassad grundskola vid Aspenskolan och göra en ny konstgräsplan vid Vegavallen blev återremitterade under mötet. Det betyder att dessa frågor kommer att behandlas av kommunfullmäktige längre fram.

Kommunen arbetar vidare med frågor kopplade till evakuering av Centralskolan. För närvarande undersöks ett flertal platser i Tierp som eventuellt kan vara lämpliga för placering av skolmoduler.

Denna sida uppdateras löpande.

Kommunfullmäktige protokoll 23 april 2024 Pdf, 931 kB. 
§ 31 Framtida skolsituation i Tierps köping

Frågor och svar om nuvarande lokaler

Är det farligt för elever att vistas i Centralskolans lokaler?

Nej, utredningar visar på utslag under gränsvärden – det är inte ohälsosamt att vistas i lokalerna.

Vilka åtgärder har man hittills tagit?

Tierps kommunfastigheter (TKAB) utför kontinuerligt mätningar av inomhusluften i Centralskolans lokaler. Ventilation i samtliga huskroppar har justerats och tidigare upptäckta vattenskador i A- och C huset har åtgärdats. Fördjupade undersökningar har gjorts i huskropp B. Vidare har TKAB och skolverksamheten tillsammans med företagshälsan gjort en åtgärdsplan för att säkerställa inomhusmiljön i lokalerna.

Frågor och svar om tillfälliga lokaler

Vad händer med Centralskolans elever och undervisning när byggnaderna ska ersättas?

En flytt av de verksamheter som idag finns i Centralskolan till tillfälliga lokaler är nödvändig för att en ny permanent skola ska kunna byggas på befintlig plats.

Var kan tillfälliga lokaler hamna?

Ett flertal platser för uppställning av skolmoduler utreds.

När kan en flytt ur Centralskolans nuvarande lokaler bli aktuell?

Kommunen arbetar för att utflytt av samtliga kvarvarande verksamheter i Centralskolan ska kunna ske under läsåret 2025/2026.

Fakta om Centralskolan

Antal elever: ca 500
Antal pedagoger: ca 60
Årskurser: Fritidshem, grundskola F-9 och grundsärskola F-9

Expedition

Telefon: 0293-21 83 37

Grundskola:

F-3
Telefon: 0293-21 84 26

4-6
Telefon: 0293-21 81 92

7-9
Telefon: 0293-21 81 03
Telefon: 0293-21 82 51

Anpassad grundskola

Telefon: 0293-21 91 50
Telefon: 0293-21 91 53

Rektor

Frida Kjetselberg
Telefon: 0293-21 83 38
E-post: frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor ​

Elisabeth Lundén
E-post: elisabeth.lunden@tierp.seRektor anpassade skolformer

Gunilla Olsson
Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se

Besöksadress

Grevegatan 16 Länk till annan webbplats. (karta)
815 40 Tierp

Postadress

Tierps kommun
Centralskolan
815 80 Tierp

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

 BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62 

Alla barn som har morgonfritids börjar sin dag på ett gemensamt spår för att kl. 07.30 gå till respektive spår. De yngre barnen går på fritids i anslutning till sina skollokaler och de äldre barnen går på äldrefritids. Från kl. 16.30 går alla barn till ett gemensamt fritids som som stänger för dagen.

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och SYV. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator

Malin Edin
Telefon: 0293-21 91 59
E-post: malin.edin@utb.tierp.se

Hanna Matsson
Telefon: 070-0868501
E-post: hanna.matsson@tierp.se

Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.

Psykolog

Hajar Mohammadi
E-post: hajar.mohammadi@tierp.se

Psykologen finns på skolan några dagar i veckan.

Skolsköterska

Anna Dicksson Svensson
Telefon: 0293-21 91 51
E-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagoger

Ann-Charlotte Simonsson
Telefon: 0293-21 91 58
E-post: ann-charlotte.simonsson@utb.tierp.se

Katarina Genzel
E-post: katarina.gentzel@tierp.se

Studie- och yrkesvägledare

Christina Norrström
Telefon: 0293-21 81 89
E-post: christina.norrstrom@tierp.se

Likabehandlingsplan

Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling, motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-2022 Länk till annan webbplats.