Hållnäs skola F-6, Edvalla

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Vår uteprofilering är en styrka, med naturen inpå knuten kan vi skapa bra förutsättningar för en positiv inlärning.

Tierps Naturskola har sin bas i våra lokaler.

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293 -21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag


Fritidshem: 0293-21 94 23, 070-08 98 185

Rektor och biträdande rektor för Hållnäs skola

Elevhälsa, elevvård

Skolsköterska: Emma Åkerlund
Telefon: 0293-21 94 05

Kurator: Ida Björklund
Telefon: 0293- 21 86 23Post-/besöksadress och karta till Hållnäs skola

Postadress
Hållnäs skola
Edvalla, Edvallavägen 17A
819 64 Hållnäs

Besöksadress
Edvallavägen 17 Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (karta)
Hållnäs

Havsörnens Fritidshem

Vi på Havsörnens fritids vill att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga samt vara ett komplement till hem och skola. Vår målsättning är att barnen ska utvecklas till trygga, harmoniska och självständiga barn. Fritidshemmets verksamhet jobbar gemensamt med skolan mot målen i Lgr 11.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 81 72

Handlingsplaner

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 210 kB)

Korta fakta om Hållnäs skola

Antal elever: 41
Antal lärare: 7
Övrig personal: 1
Årskurser: F-6 och fritidshem